Huwelijkse voorwaarden maken tijdens het huwelijk en daarmee erfbelasting besparen?

10 februari 2021 | Door:  Nelleke Scholten - Pol

Het maken van huwelijkse voorwaarden is ook tijdens het huwelijk mogelijk.  In dat geval leg je alsnog vast wat van wie is, ook al was de verdeling eerst anders doordat bijvoorbeeld alles gemeenschappelijk was. Als er veel privévermogen is kan het zijn dat je als echtgenoot erfbelasting moet betalen omdat de erfenis van je partner de vrijstelling te boven gaat. Uit rechtspraak is gebleken dat je hier op in kan spelen door het maken van huwelijkse voorwaarden.

In de casus hadden de man en vrouw een gemeenschap van goederen en waren zij vermogend. Twee maanden voor het einde van het huwelijk doordat een van hen overleed werden er huwelijkse voorwaarden opgesteld. In deze huwelijkse voorwaarden werd 90 % van het vermogen en de schulden aan één van hen toebedeeld. Zowel bij einde van het huwelijk door overlijden als door een andere reden (echtscheiding) gold deze verdeling. Dit mag, ook als naar de mens gesproken het einde nabij is, zonder dat er dan sprake is van een schenking.

Met huwelijkse voorwaarden kun je dus inspelen op een naderend overlijden en de verdeling van de erfenis daarna. Het is dan wel van belang dat de verschuiving van het vermogen nog niet ‘definitief’ is. Met andere woorden; als een echtgenoot een dag later overlijdt of de echtscheiding een week later zou worden aangevraagd is het de vraag of deze werkwijze stand houdt. Het is per casus de vraag of sprake zal zijn van een schenking. Als er met het opstellen van de akte een definitieve vermogensverschuiving plaatsvind, is het wel een schenking. Maar; recent is er geoordeeld dat met het opstellen van huwelijkse voorwaarden twee maanden voor het overlijden nog geen sprake is van een definitieve vermogensverschuiving; de andere echtgenoot kon in de tussentijd immers ook nog wat overkomen waardoor het huwelijk om die reden zou eindigen. Hiermee wordt onderstreept dat de inhoud van de huwelijkse voorwaarden tot het eind van het huwelijk van belang is en niet alleen een zaak van opstellen aan het begin van een huwelijk.

Hoewel de meesten van ons geen privévermogen hebben dat in de erfenis de partnervrijstelling te boven gaat, biedt bovenstaande wel mogelijkheden voor de estate planning van de happy few die het wel betreft én kan het aanzienlijk belasting besparen. Heeft u wat na te laten en wenst u dit optimaal onder de erfgenamen te verdelen?

Meer weten? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Eerder verscheen er ook het artikel: schenking door trouwen met een beperkte gemeenschap van goederen?

Nelleke Scholten - Pol

Nelleke Scholten - Pol

Juridisch adviseur

088 2532783 | nscholten@alfa.nl


Meer over Nelleke