Banner

Personeelstekort in de accountancy verleden tijd door AI?

18 maart 2024 | Door:  Laura Slooff

Toen ik startte in de accountancy, hoorde ik de verhalen van de meer ervaren teamleden dat zij vroeger met grote koffers met mappen en ruitjes papier de audits uitvoerden en dit mee moesten sleuren naar de klant. Je moet er tegenwoordig niet meer aan denken en gelukkig hoeft dat allemaal niet meer mee, het gaat allemaal via de computer. Nu staan we weer aan de vooravond van een grote verandering, namelijk Artificial Intelligence (AI) staat voor de deur.

De Big Four accountantskantoren zijn momenteel al druk bezig met het implementeren van AI. Hierdoor moet het werk aantrekkelijker worden gemaakt en zullen eenvoudige en repeterende taken volledig worden geautomatiseerd.

Om dit te kunnen toepassen is het van belang dat de data op orde is binnen de gecontroleerde entiteit. De randzaken omtrent IT binnen het bedrijf moeten ook juist zijn ingeregeld om de betrouwbaarheid van de data te waarborgen. Mijn ervaring is dat dit met name binnen het mkb-bedrijf anders is ingeregeld dan bij de grote multinationals, hierdoor zal AI als eerst geïmplementeerd gaan worden in de controlestrategie van de Big Four en zal op termijn het mkb hier ook in gaat volgen.  

Daarnaast komen er ook andere vraagstukken om de hoek kijken zoals hoe om te gaan met privacy gevoelige informatie, de informatiebeveiliging en zoals hierboven beschreven de kwaliteit van de informatie. Bij het invoeren van AI zal hiernaar moeten worden gekeken en maatregelen moeten worden getroffen.

Dan nu antwoord op de vraag of hiermee ook het grote personeelstekort in de accountancy zal worden opgelost. Persoonlijk denk ik dat met het gebruik van AI het controleteam zich weer kan focussen op de meer complexere taken binnen de audit. Ondanks de verhoging van de controlegrenzen (wat wellicht voor verlichting zal gaan zorgen binnen het MKB), verwacht ik niet dat dit het personeelstekort zal gaan oplossen in de accountancy. De werkhoeveelheid groeit namelijk nog steeds, dit als gevolg van complexere regelgeving en ook nieuwe werkzaamheden omtrent CSRD.

Gelukkig zit Alfa niet stil op dit gebied en zijn er binnen Alfa de nodige ontwikkelingen omtrent het gebruik maken van AI. Met name door het gebruik van tooling zoals datasnipper en CAM-T analyses kan het werk efficiënter en sneller worden gedaan. Binnen Alfa kan er gebruik worden gemaakt van datasnipper, waarbij scan en herken automatisch deel-waarnemingen kan vastleggen. Dit dient vervolgens het auditteam enkel nog gereviewd te worden om te kijken of de vastlegging juist is. Ook worden er uitgebreide CAM-T analyses opgesteld. Hierbij krijgt het auditteam op basis van een export vanuit de bank verschillende rapportages waarmee inzicht verkregen kan worden in het betaalverkeer van de organisatie. De CAM-T analyse kan sinds kort ook worden gekoppeld aan de auditfile, waarmee automatisch kan worden gecontroleerd of de debiteuren per einde jaar zijn afgelopen. Kortom mooie ontwikkelingen die ons als auditteam tijd besparen om ons zo te focussen op de complexere taken binnen de audit.

Lijkt het jou ook leuk om je ook meer te focussen op de complexere taken in de audit en gebruik te maken van tooling die je hierin ondersteund? Bekijk dan eens de vacatures van Alfa. 

Laura Slooff

Laura Slooff

Assistent accountant RA

088 2443637 | lslooff@alfa.nl


Meer over Laura