Banner

Vertrouwenspersoon bij Alfa

11 maart 2024 | Door:  Margot van der Sluis

Op verzoek van mijn werkgever Alfa  heb ik met veel interesse en plezier de opleiding “Gecertificeerd vertrouwenspersoon” gevolgd.

Wat doet een vertrouwenspersoon nu eigenlijk, wat is zijn/haar functie binnen de organisatie?

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht zorg te dragen voor een veilige en integere werkplek voor de werknemer en te zorgen voor een helder beleid. Het is van groot belang dat de organisatie hiertoe de mogelijkheden biedt, zij is tenslotte verantwoordelijk voor het beleid. Zorg dragen en open staan voor iedereen die last heeft van ongewenste omgangsvormen en voor integriteitskwesties.

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, je kunt je verhaal in vertrouwen vertellen, de vertrouwenspersoon kan ondersteuning bieden en samen kijken welke (keuze) mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. De medewerker houdt de regie, de vertrouwenspersoon neemt het probleem niet over en doet niet aan waarheidsvinding.

Bij een vertrouwenspersoon kan je ook terecht met privéproblemen, arbeidsconflicten en bijwerkdruk kijken we samen naar doorverwijsmogelijkheden. Maar soms is je hart luchten al genoeg en wil je het erbij laten, dat is ook oké.

Waar moet je aan denken bij ongewenste omgangsvormen?

Het kan gaan om pestgedrag, intimiderend (seksueel-getint) gedrag, discriminatie, agressie en geweld. Gedrag dat als kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat een medewerker zich niet langer veilig voelt op de werkplek.

Wat zijn schendingen van integriteit?

Een greep hieruit zijn: machtsmisbruik, corruptie, nalatigheid, fraude, dubieuze giften, misbruik en manipulatie van informatie, verspilling en wanprestatie.

Drempels die het moeilijk maken voor een werknemer worden vaak gedreven door angst voor conflicten, baanverlies, ontkenning of bagatelliseren, verslechtering van de werkrelatie en angst om buiten de groep vallen. Andere drempels kunnen bijvoorbeeld zijn: schuld- en schaamte gevoel, loyaliteit voor de “dader”, hopen dat het vanzelf overgaat of niet willen klikken.

Het is van belang dat leidinggevenden zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Zij moeten immers inzicht en feeling hebben bij wat er speelt op de werkvloer. Vertrouwenspersonen kunnen hierbij een adviserende en signalerende rol spelen. Informatie waar medewerkers interne en externe vertrouwenspersonen kunnen vinden en klachtenregelingen waar medewerkers zich kunnen melden moeten makkelijk vindbaar zijn.

Oplossingen kunnen variëren van een interne melding zoals een gesprek waarin de vertrouwenspersoon de melder kan ondersteunen, (eventueel begeleid door een onafhankelijke bemiddelaar / mediator), tot een officiële klachtenprocedure.

Ik wil er aan bijdragen dat iedereen met plezier kan werken en daar waar medewerkers klem zitten, graag die professionele ondersteuning wil bieden, daar hebben we met z’n allen baat bij!

Margot  van der Sluis

Margot van der Sluis

Management assistente

0882443687 | mvdsluis@alfa.nl


Meer over Margot