Banner

Gecombineerde opgave (GDI)

5 mei 2023 | Door:  Tineke Hoekstra

Afgelopen week is bekend geworden dat dit jaar de termijn voor indiening van de Gecombineerde Opgave (GDI) verlengd wordt met vier weken. De peildatum om afspraken over grondgebruik vast te leggen blijft echter 15 mei!

Tot 15 juni 2023 hebben boeren en adviseurs de tijd gekregen om de jaarlijkse opgave van de landbouwtelling te doen. Een zeer welkome verruiming, gelet op de extra handelingen met betrekking tot het intekenen van landschapselementen, het doorrekenen van de eco-regeling en de extra vragen die beantwoord moeten worden.
De verlenging betekent echter niet dat de peildatum voor het gebruik van gronden gewijzigd is. Deze peildatum blijft op 15 mei staan. Het is daarom van belang om tijdig afspraken met je verpachter dan wel pachter te maken.

De afspraken bij een pachtverhouding moeten bij voorkeur schriftelijk vastgelegd worden. Mondelinge pacht is ook geldig, maar is het in geval van onenigheid over de inhoud of details van de dan lastig te bewijzen wie gelijk heeft. Dit jaar is schriftelijke vastlegging door alle veranderingen in de wetgeving mogelijk nog belangrijker dan anders.

Door de invoering van het nieuwe GLB is er een einde gekomen aan het systeem van betalingsrechten. De vergoedingen op grond van het nieuwe GLB worden berekend op basis van het subsidiabel areaal dat een bedrijf in beheer heeft. Zogeheten landschapselementen zoals sloten, een bosje of oevers kunnen meetellen als subsidiabel areaal. Hiervoor is van belang dat deze elementen ter beschikking aan je bedrijf staan. Maak daarom met je verpachter goede afspraken over het toegestane gebruik van deze landschapselementen als je ze in de GDI kan opgeven en leg deze vast in de pachtovereenkomst. Als verpachter kan het van belang zijn om het beheer van de landschapselementen juist niet bij de pacht te integreren als je zelf een GDI moet invullen.

Denk bij vastlegging van de pachtafspraken o.a. aan:

Met een schriftelijke én door de Grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst voorkom je discussie met de tegenpartij over de inhoud van de afspraken. Er is namelijk niets vervelender dan aan het einde van het jaar nog te discussiëren over de hoogte van de daadwerkelijk verschuldigde pachtprijs.

Neem gerust eens contact op als je vragen hebt over pacht of voor het opstellen van een actuele pachtovereenkomst.
Alfa is altijd overal dichtbij.

Tineke Hoekstra

Tineke Hoekstra

Juridisch adviseur

088 2532338 | thoekstra@alfa.nl


Meer over Tineke