Banner

Top 10 loongerelateerde wijzigingen voor werkgevers en dga's in 2024

22 januari 2024 | Door:  Hanneke Grevengoed - de Swart

Hier zijn de top 10 loongerelateerde wijzigingen voor werkgevers en dga's in 2024:

1. Vrije ruimte WKR verlaagd:

De vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2024 verlaagd naar 1,92 procent over de eerste 400.000 euro van de loonsom, en 1,18 procent over het meerdere.

2. Gebruikelijk loon dga:

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) stijgt naar 56.000 euro in 2024, ten opzichte van 51.000 euro in 2023.

3. Verhoogde reiskosten:

De vrijgestelde reiskostenvergoeding voor zakelijke reizen, inclusief woon-werkverkeer, is verhoogd naar 0,23 euro per kilometer in 2024.

4. Vrijstelling openbaar vervoer verruimd:

Regels omtrent belastingvrije ov-abonnementen zijn vereenvoudigd; het is niet langer relevant hoe het abonnement ter beschikking wordt gesteld, zolang het zakelijk wordt gebruikt.

5. Invoering wettelijk minimum uurloon:

Vanaf 1 januari 2024 geldt een wettelijk minimum uurloon van 13,27 euro voor werknemers van 21 jaar en ouder.

6. Onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd:

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd naar 2.100 euro per jaar en 210  euro per maand.

7. Wijzigingen 30%-regeling:

De 30%-regeling is versoberd; het maximale salaris waarop de regeling kan worden toegepast is 233.000 euro in 2024, en er is een afbouwperiode van 20-20-20 maanden ingesteld.

8. Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer:

Werkgevers met 100 of meer werknemers moeten vanaf 1 juli 2024 rapporteren over zakelijk en woon-werkverkeer van hun werknemers.

9. Verhoging thuiswerkvergoeding en andere normbedragen:

De onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten is verhoogd naar 2,35 euro per dag, en het normbedrag voor maaltijden stijgt naar 3,90  euro per maaltijd.

10. Hoger premieloon:

Het maximum premieloon stijgt naar 71.628 euro  in 2024, wat kan leiden tot hogere verschuldigde premies voor werknemers en dga's.

Het is belangrijk voor werkgevers en dga's om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen om hun beleid en administratie aan te passen aan de nieuwe regels. Het is ook raadzaam om tijdig advies in te winnen bij een belastingadviseur of financieel professional.
 

Hanneke Grevengoed - de Swart

Hanneke Grevengoed - de Swart

Marketing & Sales

088 2533222 | hgrevengoed@alfa.nl


Meer over Hanneke