Banner

Het dga salaris in 2023, hoe zit het ook alweer?

9 mei 2023

Als dga van je onderneming moet je jezelf salaris uitkeren. Maar hoeveel moet dit nu eigenlijk zijn? Het gebruikelijk loon voor een DGA moet volgens de Belastingdienst minimaal het hoogste bedrag zijn van een van de volgende bedragen:

•         Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
•         Het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap;
•         Ten minste 51.000 euro in 2023.

In 2023 is het dga salaris dus vastgesteld op minimaal 51.000 euro. Verdient iemand met jouw functie een hoger salaris, dan geldt dat salaris ook voor jou. Daarnaast is sinds 2023 de doelmatigheidsmarge afgeschaft. De dga mag niet meer zoals voorheen uitgaan van 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, maar hij/zij moet uitgaan van 100 procent.

Zijn er mogelijkheden om een lager loon aan jezelf uit te keren?

Ja zeker, deze zijn er maar de Belastingdienst moet dit wel goedkeuren. Als je kan aantonen dat anderen bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking een lager loon krijgen, dan wordt het loon op een lager bedrag vastgesteld.

Ben je net gestart met ondernemen en heb je nog helemaal niet voldoende liquide middelen om aan de vereisten te voldoen die de Belastingdienst stelt? Geen paniek. De Belastingdienst houdt daar rekening mee. Bovendien: wat er niet is, kun je ook niet uitkeren aan jezelf. Het dga salaris is er vooral voor bedoeld om te voorkomen dat dga's zichzelf een zeer laag loon uitkeren en hun inkomen financieren door middel van dividenduitkeringen. De belasting die je betaalt over dividenduitkeringen is namelijk lager dan die over inkomen uit onderneming. De Belastingdienst wil dit voorkomen door een ondergrens te stellen. Keer dus geen dividend aan jezelf uit voordat je aan jezelf een dga salaris hebt toegekend.

Vragen of hulp nodig bij het vaststellen van het dga salaris? Wij adviseren je graag.