Banner

Digitaal oprichten B.V. en aandeelhoudersovereenkomst

30 januari 2024 | Door:  Peggy Woudenberg

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om een B.V. digitaal op te richten. Hoe werkt dit in de praktijk en waar moet je verder nog aan denken? 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft voor het digitaal oprichten van een B.V. een platform ontwikkeld, met het hoogste beveiligingsniveau om misbruik en/of identiteitsfraude te voorkomen. De digitale oprichtingsakte (waarin de statuten van de B.V. zijn opgenomen) ziet vooralsnog alleen op de oprichting van een B.V. Uitbreiding naar andere rechtsvormen en akten is mogelijk als de nieuwe wetgeving goed blijkt te werken.

Werkwijze digitaal oprichten B.V.: 


De EU wil met deze nieuwe wet het oprichten van een B.V. en over de grenzen heen uitbreiden van bedrijven eenvoudiger, sneller en efficiënter maken.

Aandachtspunten: 

Wat als de B.V. meerdere aandeelhouders heeft? In dat geval zijn de statuten van de (digitaal opgerichte) B.V. waarschijnlijk niet voldoende. Vooral omdat er bepaalde onderwerpen (bij voorkeur) niet in de statuten worden opgenomen.

Denk aan kwesties als: 
1. Wat als één van de aandeelhouders besluit zijn aandelen te verkopen? Hoe wordt dan de waarde van de aandelen berekend? 
2. Wat als één van de aandeelhouders arbeidsongeschikt wordt en hierdoor geen werkzaamheden meer kan verrichten? 
3. Hoe wordt de winst verdeeld? 
4. Wat als er een (aandeelhouders)geschil ontstaat?
5. Hoe vindt de besluitvorming plaats en geldt voor alle besluiten hetzelfde? 

Wat kan Alfa voor je betekenen?

Op dit soort cruciale vragen geeft de aandeelhoudersovereenkomst antwoord. Het opstellen van een dergelijke overeenkomst dwingt aandeelhouders na te denken over dit soort situaties, waardoor duidelijkheid ontstaat over elkaars verwachtingen en verantwoordelijkheden.

Het biedt bescherming, vertrouwen en een solide basis voor je samenwerking en kan potentiële conflicten voorkomen of oplossen. 

Dus overweeg je een B.V. (digitaal) op te richten met meerdere aandeelhouders, denk dan ook aan het belang van het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst naast de statuten van de (digitaal) opgerichte B.V. 

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze juristen Peggy Woudenberg of Gina van den Hoeven.

Peggy Woudenberg

Peggy Woudenberg

Senior juridisch adviseur

0882532946 | pwoudenberg@alfa.nl


Meer over Peggy