Banner

Renteswaps: naar de rechter voor schadevergoeding?

9 januari 2018 | Door:  René Grootscholten

Belangrijk nieuws in de renteswap-affaire. ABN-AMRO moet van het Gerechtshof van Amsterdam een klant een schadevergoeding betalen. Die vergoeding is hoger dan het bedrag dat die klant op grond van het ‘Uniform herstelkader rentederivaten MKB’ ooit had kunnen ontvangen. Wacht je ook nog op het voorstel van de bank? En heeft het voor jou zin om naar de rechtbank te stappen?

Alfa heeft al vaker geschreven over de voortgang van de renteswapaffaire. In het kort: banken moeten gedupeerde klanten financieel tegemoetkomen voor de schade die zij hebben geleden door in een rentederivaat te stappen. In het uniform herstelkader is daarbij een maximum gesteld van 100.000 euro. Deze vergoeding zal echter in een aantal gevallen nooit de hele schade dekken.
De gehele afwikkeling van de affaire duurt langer dan gepland. Daarom worden er nu voorschotten uitbetaald. Je bent overigens niet verplicht de definitieve uitkomst van het herstelkader te accepteren. Vaak ook niet als je het voorschot wel hebt geaccepteerd. Na het ontvangen van het definitieve aanbod kun je alsnog besluiten via de rechter een hogere schadevergoeding te eisen. Wel speelt dan de problematiek van verjaring een belangrijke rol, dus laat je wel goed voorlichten of verjaring in jouw situatie speelt. Anders verlies je je rechten uit het herstelkader en vervolgens krijg je ook niets via de rechter, omdat je zaak verjaard is.

Het voorbeeld volgen?

Het Gerechtshof van Amsterdam heeft nu een schadevergoeding toegekend aan een gedupeerde ondernemer. Deze schadevergoeding is waarschijnlijk hoger dan de ondernemer via het herstelkader had ontvangen. Slim gedaan door die ondernemer, maar is het verstandig zijn voorbeeld te volgen? Dat is maar de vraag.

Zaak met veel feiten

In deze rechtszaak speelden veel feiten een rol: de kennis van de ondernemer, de manier waarop de bank de ondernemer heeft voorgelicht, de reden waarom de bank de klant een renteswap heeft geadviseerd et cetera. Het is op voorhand niet te zeggen dat al die punten ook bij andere situaties op dezelfde manier spelen. Wellicht ben jij nog slechter voorgelicht dan de ondernemer uit de rechtszaak, maar zijn er in jouw situatie weer andere zaken die juist wel beter zijn gelopen dan bij de betreffende ondernemer.

Uitkomst moeilijk in te schatten

De uitkomst van dergelijke rechtszaken zijn op voorhand altijd moeilijk in te schatten. Veel zal ook afhangen van wat je na al die jaren nog kunt bewijzen. Heb je in principe gelijk, maar ontbreekt er bewijs, dan wordt je schadevergoeding alsnog afgewezen. Het is dus zeker niet zo dat door de uitspraak een gang naar de rechter beter is dan het accepteren van een definitief aanbod op grond van het herstelkader.

Wil je meer weten?

Heb je ook te maken met de nasleep van de renteswapaffaire? En heb je de indruk dat een gang naar de rechter jou een ander bod kan opleveren? Overleg dan eerst met Alfa. Wat we niet doen, is gouden bergen voorspiegelen. Je krijgt van ons ook eerlijk te horen wat de rechter van je verwacht: want wie eist, moet ook bewijs hebben. En komt het toch tot een gerechtelijke procedure? Dan kennen wij de gespecialiseerde advocaten die je goed kunnen bijstaan.

René Grootscholten

René Grootscholten

Bedrijfskundig adviseur


Meer over René