Banner

PAS, schadeclaim en verjaring

13 mei 2024 | Door:  Jan Poppe

Voor jouw bedrijf bij een gedane PAS-melding, meldingsvrije activiteit, Natuurvergunning onder de PAS is het belangrijk om een keuze te maken. Vanwege de verjaringstermijn van 5 jaar is er een brief nodig aan de Overheid om te stuiten. Wanneer er niet of niet tijdig wordt gestuit eindigt de mogelijkheid om schade te melden op 29 mei 2024. Dus is het voor jouw bedrijf van belang om tijdig, voor 29 mei 2024 een aangetekende brief aan de Overheid te zenden.

Waarom een brief

Op 29 mei 2019 stelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet kan als basis voor activiteiten van het bedrijf, die een uitstoot van stikstof geven. Jouw bedrijf heeft mogelijk een PAS-vergunning, PAS-melding of een vergunningsvrije (meldingsvrije) activiteit, of is het bedrijf een zogenaamde interimmer.  Door de uitspraak mist jouw bedrijf mogelijk de juridische basis om de bedrijfsactiviteiten of de voorgenomen activiteiten te doen. De uitspraak heeft dan betrekking op jouw bedrijf.

Vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gemeld dat de verjaringstermijn pas eindigt op 29 mei 2029. Toch is het belangrijk om de afweging te maken om de stuitingsbrief van de verjaring ter verzenden. Is het onduidelijk of jouw bedrijf valt onder de verlengde verjaringstermijn overweeg dan om de brief te verzenden.

De daadwerkelijke schade is misschien nu niet geheel duidelijk of te bepalen, maar die komt later aan de orde (dus na de door jou verzonden brief).

Verjaringsbrief

Het is belangrijk dat de brief tijdig, aangetekend wordt verstuurd aan de Minister van LNV.  De brief dient dan voor 25 mei 2024 te zijn verzonden. Maak een kopie van de brief en bewaar die samen met het verzendbewijs. 

Een voorbeeld van de brief tref je hier aan. Kijk hier voor de invulinstructie. Deze kan gebruikt worden en dient getekend te worden door alle eigenaren van het bedrijf.

Het is een persoonlijke afweging om de brief te verzenden of op grond van de toezegging van de Minister dat de verjaringstermijn tot 29 mei 2029 geldt, nu nog niet de brief te verzenden. Maak de keuze en neem tijdig actie. Het risico van te laat verzenden is groot.

Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur

| jpoppe@alfa.nl


Meer over Jan