Banner

“Je kunt kinderen normen en waarden meegeven op jonge leeftijd”

6 januari 2021

Voor iemand die ‘door een toevalligheid’ in de kinderopvang is terechtgekomen, heeft hij het aardig voor elkaar. Met Kinderopvang De Teddybeer heeft dga-bestuurder-directeur Johan van Gompel een onderscheidend concept neergezet in kinderopvang. In zijn vier locaties werken inmiddels ongeveer 100 medewerkers, groot genoeg om de loonadministratie uit te besteden aan Alfa Salaris en Personeel. “Er is bij Alfa altijd wel iemand die mij verder kan helpen.”

Ondanks het vroege tijdstip van bellen heeft Johan van Gompel er al een paar uurtjes op zitten. “Ik heb zelf jonge kinderen, die moeten om half negen op school zijn.” Eenmaal op het werk bekommert Johan zich om andermans kinderen, al is het dan als dga, bestuurder en directeur van ‘zijn’ De Teddybeer. Een opvallende carrièreswitch voor iemand die eigenlijk informatica als opleiding heeft gedaan. “Mijn toenmalige levenspartner zat in de kinderopvang. Ik ben mee gaan doen voor de zakelijke kant en er uiteindelijk steeds meer ingerold.

Toen zij besloot ermee te stoppen, heb ik haar aandelen overgenomen en ben ik doorgegaan. Zo heb ik De Teddybeer langzaam groter weten te maken, ook door een paar overnames. Het is dus eigenlijk een toevalligheid geweest. Maar ondertussen was ik ook verliefd geraakt op de sector. Het is een sector met een heel informele bedrijfscultuur. Heel sociaal ook.”

En het werken voor kinderen bleek hem te liggen. “Ik vind het heel belangrijk dat je het verschil kunt maken in een heel belangrijke fase in het leven. Je kunt kinderen normen en waarden meegeven op jonge leeftijd. Een rugzakje voor hun verdere leven. Mooi om iets voor kinderen te kunnen betekenen.”

Bronvermelding afbeelding: Neven Fotografie - 2020

Opvang op uurbasis

Vanuit vier locaties biedt De Teddybeer ouders en kinderen peuter- en kinderopvang en buitenschoolse opvang. Die mogelijkheid bieden meer organisaties. Maar Johan weet zich goed te onderscheiden in de markt. “We zijn flexibel. Zo hebben we een dienst waarbij ouders de mogelijkheid van opvang op uurbasis hebben. Dat is vrij uniek. We zijn laagdrempelig, we zijn toegankelijk. We hebben ook een mooie mix van locaties, van oude wijken tot Vinexlocaties. Daarnaast zoeken we actief de samenwerking met het basisonderwijs. Op een aantal plekken zitten we zelfs in de scholen.”

Woordenschat ontwikkelen

Want kinderopvang kan een grote rol spelen in de educatie, zegt hij zelf. “In onze voorschoolse programma’s werken we met een taalbad: de woordenschat van kinderen ontwikkelen, zodat ze makkelijker instromen in het basisonderwijs. Ook kennen we een mix van peuterspeelzaal en reguliere kinderopvang. Zo leren kinderen niet alleen van professionals maar ook van elkaar.”

Door de overheidsmaatregelen heeft de coronacrisis nog weinig vat gekregen op de kinderopvangsector. Johan: “De gemeente Tilburg heeft bovendien een mooie regeling dat alle peuters tussen twee en vier jaar recht hebben op opvang. Ook als ouders geen werk meer hebben door de coronacrisis kan een peuter toch twee dagdelen naar de opvang.”

Hybride model

Op langere termijn ziet Johan corona ook geen gevolgen hebben. “Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Maar in een verschuiving dat iedereen thuis gaat werken geloof ik niet. Mensen gaan toch hun sociale contacten op het werk missen. En als je jonge kinderen thuis hebt, dan vragen die zoveel aandacht dat je niet aan werken toekomt. Probeer dan maar eens als accountant thuis die jaarrekening te maken. Honderd procent thuis gaat niet werken, misschien een hybride model.”

Ook is het beter voor de ontwikkeling van het jonge kind, stelt hij. “Kinderopvang heeft ook een leeraspect. Dan gaat het niet alleen om de cognitieve ontwikkeling, de woordenschat, maar ook de sociaal-emotionele kant. Ze leren rekening houden met elkaar, we leren ze al vroeg om afval te scheiden, ze hebben beweging. Thuis valt dat allemaal stil.”

Bronvermelding afbeelding: Neven Fotografie - 2020

Eigen opleidingsinstituut

Een belangrijke pijler onder het succes van De Teddybeer is het eigen opleidingsinstituut, het Pedagogisch Educatief Kenniscentrum Kinderopvang (PEKK). Johan: “Om in de kinderopvang te mogen werken heb je een wettelijke basis nodig. De kwaliteit gaat steeds meer omhoog. Er zijn wel aanbieders van trainingen, maar waarom zou ik het trainen niet laten doen door eigen medewerkers? Die kunnen veel beter de vertaalslag maken van theorie naar praktijk. En naast dat ze trainer zijn staan ze nog steeds voor de groep.”

Kennis van zaken

Alfa is er voor de loonadministratie van de honderd medewerkers tellende organisatie. “Alfa had het administratiekantoor overgenomen dat het eerst deed. Zo kwam ik bij Alfa terecht. Daar kreeg ik met salarisadministrateur Marijn de Groot te maken. En daar ben ik heel erg blij mee. Marijn is iemand met kennis van zaken. Ze komt afspraken na. Ze koppelt dingen goed terug. En wat ik ook een voordeel vind: Alfa is een grote organisatie. Als ik een heel complexe vraag heb, of een vraag die buiten de specialisatie van Marijn ligt, dan is er bij Alfa altijd wel iemand anders die mij verder kan helpen. Dat vind ik heel prettig, dat je op één plek met al je vragen terecht kunt.”