Banner

Innovatielab zoekt naar financiële impulsen voor circulaire economie

6 juni 2018

Vanaf 2050 moet de Nederlandse economie helemaal circulair zijn. Dat duurt nog even, maar de transitie waar ondernemend Nederland voor staat is er niet minder om. Alfa zit niet stil – ook wij werken hard aan een duurzame toekomst. Samen met bedrijven gaan we aan de slag om oplossingen te vinden voor de vragen van morgen, of beter gezegd: die van vandaag. Te beginnen met het Innovatielab Circular Finance.

Doel van het Innovatielab: zicht krijgen op de problemen die de transitie naar een circulaire economie met zich meebrengt. Voor die vragen zoeken we naar financiële oplossingen. Oplossingen op het gebied van financiële dienstverlening, praktisch toepasbaar voor ondernemers. Ook de Social Impact Factory in Utrecht – waar Alfa partner is – is er bij betrokken.

Start met food en agro

We zouden het liefst die oplossingen aandragen voor de hele Nederlandse economie. Maar we moeten realistisch zijn: daarom beginnen we met de sector waar Alfa van oudsher sterk in is, food en agro. Daarna maken we de vertaalslag naar andere sectoren.

Eerste succesvolle sessie

Het lab heeft zijn eerste – succesvolle – sessie al achter de rug, samen met klanten en andere partijen die actief zijn in de duurzame economie.

Op 5 juli is de volgende inspiratiesessie van het Innovatielab Circular Finance. Interesse om jouw eigen kennis over circulair ondernemen te delen en mee te werken aan oplossingen? Of heb je andere goede ideeën? Neem dan contact op met Mirella Zuidgeest via mzuidgeest@alfa.nl