Banner

Heb ik mijn financiering wel goed geregeld?

10 oktober 2018 | Door:  Bas van Loo

De manier waarop je je financiering geregeld hebt, bepaalt in belangrijke mate wat je als bedrijf kunt doen. Wie zijn financiering slim regelt, creëert immers extra financiële ruimte om zijn ondernemingsdoelstellingen te verwezenlijken. En welke ondernemer wil dat nou niet? Desondanks blijven veel ondernemers nog vaak ‘hangen’ bij hun bestaande financiering, terwijl aangepaste financiering aantrekkelijker kan zijn. Daarom heeft de Kennisgroep Financieren van Alfa de Financieringsscan ontwikkeld.

Dit artikel is eerder verschenen in relatiemagazine Mens in Bedrijf. Bekijk hier alle publicaties van ons magazine.

Iedere ondernemer heeft plannen op korte en op lange termijn. Naarmate de tijd verstrijkt, worden plannen vaak nog bijgesteld. Aangepaste plannen betekenen meestal ook aangepaste financiering. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen hoeveel financiering er nodig zal zijn, rekening houdend met verschillende scenario’s en verschillende wensen. De Financieringsscan signaleert de knelpunten in je huidige financiering en legt daarmee ook bloot welke potentiële verbetermogelijkheden er zijn.

Combinatie harde en zachte informatie

De Financieringsscan combineert harde en wat zachtere gegevens en wordt uitgevoerd op basis van de jaarcijfers van de laatste twee boekjaren. Daarbij worden ook de eventueel gemaakte prognoses meegenomen en de financieringsdocumentatie. Een ander aspect dat deel uitmaakt van de scan, is de analyse van de juridische structuur van de onderneming. Heb je als ondernemer plannen om van rechtsvorm te veranderen, dan heeft dat ook impact op de financieringsstructuur.

Naast het analyseren van deze feitelijke informatie, bestaat de Financieringsscan uiteraard ook uit een gesprek met jou als ondernemer. Alleen cijfers vertellen immers nooit het gehele verhaal! In dit gesprek komen onder meer de volgende vragen voorbij:

Ook als je op dit moment nog geen concrete plannen hebt, kan het zinvol zijn om je financiering tegen het licht te houden.

Zekerheid en verbetering

We nemen de door jou aangeleverde informatie door en bespreken we met je wat ons hierin is opgevallen én waar de kansen liggen om je huidige financiering te verbeteren. Je krijgt onze aanbevelingen ook mee in de vorm van een beknopte rapportage. De kosten hiervoor worden bepaald op basis van de complexiteit van de structuur, met 275 euro (excl. btw) als minimumbedrag. Blijkt uit de Financieringsscan dat je je huidige financiering goed geregeld hebt, dan biedt die constatering jou in ieder geval de zekerheid dat je financiering up-todate is. Is je huidige financiering vatbaar voor verbetering? In dat geval kun je kiezen voor een (betaald) vervolggesprek, waarin we dieper op je vragen ingaan en oplossingen uitwerken.

Informatie Financieringsscan

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen over de Financieringsscan of wil je de scan aanvragen? Neem dan contact op met Bas van Loo van Alfa Consultants of met je eigen Alfa-adviseur.