Banner

Beloning van meewerkende kinderen

16 november 2023

Veel tieners zijn op zoek naar vakantiewerk of een bijbaantje. Weet je dat het fiscaal gunstig kan zijn om je kind mee te laten werken in jouw eigen bedrijf? Onder voorwaarden kun je namelijk gebruik maken van de zogenaamde kalenderjaarregeling (de KJ-regeling). Je hebt relatief weinig kosten, terwijl je kind op een leuke manier wordt betrokken bij jouw onderneming. In dit artikel gaan we onder andere in op de bijzonderheden van deze regeling.

Gewone dienstbetrekking

Kinderen kunnen op verschillende manieren in jouw bedrijf actief zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat jouw zoon of dochter onder dezelfde voorwaarden werkt als een ‘gewone’ medewerker. In dat geval is de behandeling gelijk. Je draagt voor jouw kind loonheffing en ZVW-premie af. Ook is hij of zij verzekerd op basis van de sociale verzekeringswetten.

Fictieve dienstbetrekking

Anders wordt het als de familieband overheerst en jouw kind minstens vijftien jaar is. In de samenwerking weegt de ouder/kindrelatie zwaarder dan de werkgever/werknemersrelatie. Je stelt bijvoorbeeld andere eisen aan het doorgeven van afwezigheid. Misschien werkt jouw kind mee aan zaken die je niet aan een willekeurig iemand met een vergelijkbare opleiding zou overlaten. Ook het omgaan met fouten zal waarschijnlijk wat anders zijn. Kortom, het is duidelijk dat jouw kind het werk vooral heeft gekregen, omdat hij of zij jouw kind is. In dat geval is geen sprake van een gewone, maar van een fictieve dienstbetrekking. Je draagt wél loonheffing en ZVW-premie af, maar géén premies voor de werknemersverzekeringen.

Vereenvoudigde regeling

In deze laatste situatie kun je, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van een vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen: de kalenderjaarregeling (KJ-regeling). Deze houdt in dat je niet maandelijks, maar slecht éénmaal per jaar loon-aangifte doet. Dat gebeurt één maand na afloop van het kalenderjaar. De aangifte over 2023 moet dus uiterlijk op 31 januari 2024 binnen zijn.

Als ouders ben je inhoudingsplichtig. Wanneer het fiscale loon in 2023 onder de € 10.692 blijft, is er in de meeste gevallen geen loonbelasting verschuldigd en betaal je dus alleen de ZVW-werkgeversheffing. Verder pas je op basis van de KJ-regeling altijd de loonheffingskorting toe. Je hoeft geen loonstaten in te vullen, maar bewaart wél de loonspecificatie bij salarisadministratie.

Voorwaarden KJ regeling

De vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen mag je toepassen onder de volgende voorwaarden:

Aanvragen loonheffingennummer

Voorafgaand aan toepassing van de vereenvoudigde regeling moet je toestemming vragen aan de Belastingdienst. Dit kunnen wij voor je doen door middel van het aanvragen van een apart loonheffingennummer voor de regeling meewerkende kinderen. Hiervoor hebben wij een kopie van het identiteitsbewijs nodig van jouw kind.

Waardering inwoning, maaltijden of kleding

Heb je bij het vaststellen van het loon van jouw meewerkende kinderen rekening gehouden met gratis inwoning, de gratis verstrekking van maaltijden en de gratis verstrekking van kleding? Dan reken je de waarde daarvan tot het loon. Dit geldt ook als je bij het vaststellen van het loon geen rekening hebt gehouden met deze verstrekkingen en met jouw kind een loon bent overeengekomen dat ten minste 30 procent lager is dan het loon dat gebruikelijk is voor het werk dat jouw kind uitvoert. Neem contact op met je adviseur voor de berekening daarvan.

Kinderbijslag en studiefinanciering voor meewerkende kinderen

Sinds 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen en hangt de kinderbijslag die ouders ontvangen, niet meer af van de bijverdiensten van hun thuiswonende. Je hoeft ook niet meer aan de Sociale Verzekeringsbank door te geven als jouw kind inkomen heeft of als het inkomen verandert. Jongeren die ná 1 september 2015 beginnen te studeren en dus onder het huidige leenstelsel vallen, mogen onbeperkt bijverdienen. Dat geldt nadrukkelijk niet voor studenten voor wie de ‘oude’ studiefinanciering nog van toepassing is en voor jongeren die een beurs, lening of reisproduct voor een (bol) MBO-opleiding krijgen. Voor hen geldt een bijverdiengrens voor 2023 van € 16.121,60.

Alfa helpt je graag!

Heb je vragen over de vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen? Of wil je de KJ-regeling door ons laten uitvoeren? Benader dan jouw contactpersoon bij Salaris en Personeel. Hij of zij helpt je graag!