Banner

Alsnog compensatie voor zelfstandigen met kind

12 maart 2018 | Door:  Erik Bos

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling recent bekend gemaakt.

Aanleiding

In 2005 verdween het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. In 2008 werd een nieuwe regeling voor hen ingevoerd. Vrouwelijke zelfstandigen kregen vanaf dat moment recht op een zogenaamde ZEZ-uitkering. Een groep vrouwen, die juist in die tussenperiode van een kindje bevielen, stapte naar de rechter en eiste op grond van het VN-Vrouwenverdrag een compensatie. Volgens dit verdrag heeft iedere werkende vrouw recht op een vorm van zwangerschapsverlof met behoud van een deel van het inkomen.

Ministerie compenseert alsnog

Vorig jaar zomer stelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) de vrouwen na jarenlange procedures in het gelijk door middel van een tussenuitspraak. Naar aanleiding van die uitspraak kunnen vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, alsnog beroep doen op een compensatieregeling. Het UWV zal de regeling gaan uitvoeren. Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren (‘vrij beroep’ als advocaat of dokter) en meewerkende echtgenotes, die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, krijgen recht op compensatie. De compensatie bedraagt ongeveer 5.600 euro, een bedrag dat overeen komt met de gemiddelde uitkering die bevallen zelfstandigen in 2016 hebben gekregen. Naar schatting 20.000 vrouwen komen in aanmerking voor de regeling.

Zelf aanvragen vanaf 15 mei

Vanaf 15 mei 2018 hebben de vrouwen vierenhalve maand de tijd –tot 1 oktober 2018– om een aanvraag in te dienen. Zij krijgen geen bericht van het UWV dat zij tot de doelgroep behoren en moeten hiervoor dus zelf actie ondernemen! Aanvragen die na 30 september 2018 binnenkomen, neemt het UWV niet meer in behandeling. Vrouwelijke zelfstandigen kunnen de compensatie aanvragen met een formulier dat vanaf 15 mei 2018 te downloaden is op uwv.nl. Vervolgens zenden zij het ingevulde formulier op aan het UWV. Behalve het aanvraagformulier zal vanaf 15 mei op uwv.nl de volgende informatie te vinden zijn: (a) de voorwaarden voor de compensatieregeling; (b) de behandeling van een aanvraag; (c) de betaling.

Uitkeren van de compensatie

De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd. Bij het uitwerken van de regeling bleek dit nodig om redenen van zorgvuldigheid. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering is een inkomensvoorziening, hierdoor telt de compensatie op bij het (gezins)inkomen van de vrouwen. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Om terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie in het nieuwe belastingjaar uitgekeerd. Vrouwen kunnen dan tijdig de extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst.

Alfa helpt graag

Denk je voor deze vorm van compensatie in aanmerking te komen? Neem dan contact op met jouw adviseur van Alfa. Vanaf 15 mei kunnen wij je mogelijk van dienst zijn bij het aanvragen van de uitkering. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Bekijk het laatste nieuws over salaris en personeel.

Erik Bos

Erik Bos

Adviseur Salaris en Personeel


Meer over Erik