Banner

Alfa ondertekent het Charter Diversiteit

25 mei 2023 | Door:  Arnoud Bosch

Op donderdag 25 mei heeft Arnoud Bosch, lid van de Raad van Bestuur van Alfa Accountants en Adviseurs, het Charter Diversiteit ondertekend. Het Charter Diversiteit richt zich op arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. De organisatie wil een afspiegeling van de samenleving vormen waarbij iedereen kan werken met respect voor ieders afkomst, overtuiging en voorkeuren. “We vinden dit een belangrijk onderwerp en het staat bij ons hoog op de agenda”, aldus Arnoud Bosch.

Bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit tekenen, zien diversiteit en inclusie als meerwaarde voor hun bedrijf. Daarnaast is de inzet voor dit thema onlosmakelijk verbonden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Arnoud Bosch onderstreept het belang van een diverse en inclusieve organisatie. “Wij willen een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat geldt voor medewerkers maar ook voor klanten en relaties.” 

Arnoud Bosch ondertekent het Charter Diversiteit (Foto: Annick Elzenga)

Een inclusief bedrijfsklimaat 

Door de aansluiting bij het Charter Diversiteit, ontvangt Alfa ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 400 Nederlandse en 12.000 Europese ondertekenaars gingen de organisatie voor. Het Charter Diversiteit is een initiatief van de organisatie SER Diversiteit in Bedrijf. Deze organisatie helpt andere organisaties bij het bevorderen van een divers personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. De missie van de SER is het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarop verschillen gewaardeerd en benut worden. 

“Iedereen moet gelijke kansen krijgen” 

Eerder dit jaar startte binnen Alfa een Taskforce Diversiteit en Inclusie. Een gemengde groep collega’s van Alfa, waaronder de voorzitter van de ondernemingsraad en voorzitter van de tasforce, Marga Bijma, doet op dit moment onderzoek naar dit thema. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij Alfa gelijke kansen krijgt. Daarom zetten we dit onderwerp hoog op de agenda van onze organisatie.”

Onderzoek naar de huidige organisatiecultuur 

De accountantsorganisatie doet mee aan de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM), een onderzoek van de Universiteit Utrecht. De NIM brengt in kaart hoe inclusief de organisatiecultuur is en geeft inzicht in de effectiviteit van het gevoerde diversiteitsbeleid. Bijna 50 procent van de collega’s van Alfa hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten worden in de zomer gerapporteerd en geeft Alfa inzicht in de punten die goed gaan en welke punten nog verbeterd moet worden. Ook wordt beoordeeld onder de medewerkers van Alfa of zij het gevoel hebben dat de organisatie echt inclusief is en in hoeverre mensen die zich anders voelen dan anderen, zich ook daadwerkelijk geaccepteerd en gewaardeerd voelen in de organisatie. “Ik vind dit ontzettend belangrijk, je moet hier als organisatie continue aandacht voor hebben”, geeft Arnoud Bosch aan. En dat dit niet altijd gemakkelijk is blijkt een feit. “Iedereen heeft een andere mening over dit onderwerp. Het gesprek hierover kan lastig zijn maar moeten we wel voeren om echt impact te maken en om Alfa ook in de toekomst succesvol te laten zijn”.

Fotografie: Annick Elzenga
Fotografie: Annick Elzenga

Arnoud Bosch

Arnoud Bosch

Lid Raad van Bestuur

| communicatie@alfa.nl


Meer over Arnoud