Actueel

Aanwasnormen 2023 Laanbomen

Aanwasnormen 2023 Laanbomen

9 januari 2024 | Jan Mulder

n 2023 handhaaft de fiscus de normen voor nieuwe laanbomen op het niveau van 2022, zonder verhogingen.

Rente en emotie, een (te) dure combinatie voor de melkveehouder

Rente en emotie, een (te) dure combinatie voor de melkveehouder

4 januari 2024 | Geert Veenstra

De rentemarkt is in beweging. Zorg voor inzicht in de ontwikkelingen om de juiste keuze te maken bij het eindigen van een rentevastperiode of het aantrekken van nieuwe financiering.

Nieuwe NV-gebieden aangewezen met lagere mestnorm

Nieuwe NV-gebieden aangewezen met lagere mestnorm

2 januari 2024 | Jeroen van den Hengel

Onlangs zijn de NV-gebieden aangewezen, waar in 2024 lagere stikstofnormen gelden voor alle bedrijven. De norm voor derogatiebedrijven wordt versneld afgebouwd.

Derogatie 2024: verdere afbouw normen, uiterlijk 29 februari aanvragen

Derogatie 2024: verdere afbouw normen, uiterlijk 29 februari aanvragen

2 januari 2024 | Jeroen van den Hengel

De derogatievergunning 2024 moet tussen 1 en 29 februari worden aangevraagd. Dat is een maand later dan in eerdere jaren. Lees welke voorwaarden van toepassing zijn.

Verplicht Bemestingsplan voor alle landbouwers, dus ook voor niet-derogatiebedrijven

Verplicht Bemestingsplan voor alle landbouwers, dus ook voor niet-derogatiebedrijven

2 januari 2024 | Jeroen van den Hengel

Sinds vorig jaar geldt de verplichting tot het opstellen van een bemestingsplan niet alleen voor derogatiebedrijven, maar voor alle bedrijven.

Bufferstroken in 2024

Bufferstroken in 2024

2 januari 2024 | Jeroen van den Hengel

Ook in 2024 gelden de regels voor het aanhouden van bufferstroken langs waterlopen. Bufferstroken tellen niet mee voor de gebruiksnormen. Hoe zit het ook alweer?

Mestproductieplafond vanaf 2024 in lijn met derogatiebeschikking

Mestproductieplafond vanaf 2024 in lijn met derogatiebeschikking

2 januari 2024 | Jeroen van den Hengel

In de mestwetgeving krijgen we te maken met een verlaging van de mestproductieplafonds. Extra maatregelen, zoals een hogere afroming van fosfaatrechten bij overdracht, zijn aannemelijk

Belangrijke datums mest

Belangrijke datums mest

2 januari 2024 | Jeroen van den Hengel

Wanneer moet je wat melden bij RVO? Alfa heeft de belangrijkste deadlines in 2024 opgesomd.