Actueel

Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) voor omschakeling naar duurzamere bedrijfsvoering

Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) voor omschakeling naar duurzamere bedrijfsvoering

19 juli 2024 | Henriëtte Kramer

Landbouwers met plannen voor een lagere stikstofuitstoot en een integrale omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering, kunnen terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

Inperking van intern salderen?

Inperking van intern salderen?

18 juli 2024 | Bert Lowijs

Op basis van de PAS-uitspraak van mei 2019 en recente rechtspraak blijkt dat onherroepelijke PAS-vergunningen niet zonder meer als referentie kunnen worden ingezet.

Evaluatierapport ziet geen toekomst voor de landbouwvrijstelling

Evaluatierapport ziet geen toekomst voor de landbouwvrijstelling

10 april 2024 | Arne de Beer

Het rapport adviseert afschaffing van de landbouwvrijstelling met een overgangsregeling. Waar moet je als landbouwer rekening mee houden? Heeft de landbouwvrijstelling nog toekomst?

Let op: Loop de 80.000 euro vestigingssteun niet mis! Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers

Let op: Loop de 80.000 euro vestigingssteun niet mis! Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers

3 juni 2024 | Willem Sikkema

Reminder: Vanaf 3 juni kunnen jonge landbouwers een aanvraag voor vestigingssteun indienen bij RVO. Het gaat om een bedrag van 80.000 euro.

CSRD opleidingstraject voor mkb

CSRD opleidingstraject voor mkb

2 april 2024 | Carl Drenth

Alfa en Planet+Partners organiseren het praktijkgerichte en impactvolle opleidingstraject Duurzaam Denken & Doen. Hierin krijgen duurzaamheidsambities vorm, in lijn met de CSRD.

Toenemende regeldruk leidt tot stilstand landbouwsector

Toenemende regeldruk leidt tot stilstand landbouwsector

20 maart 2024 | Hans de Bie

De toenemende regeldruk legt de landbouwsector lam, signaleert Hans de Bie, vakgroepvoorzitter van de VLB agro bedrijfskunde en werkzaam bij Alfa als marktmanager Agro.

Tijd voor de Gecombineerde opgave!

Tijd voor de Gecombineerde opgave!

18 maart 2024 | Jeroen van den Hengel

Vanaf 1 maart kan de Gecombineerde opgave worden ingevuld. Vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en het mestbeleid zijn er diverse aandachtspunten.

Schriftelijke toestemming gebruik percelen vereist voor uitbetaling GLB-subsidies

Schriftelijke toestemming gebruik percelen vereist voor uitbetaling GLB-subsidies

18 maart 2024 | Jeroen van den Hengel

Voor het Gemeenschappelijk landbouwbouwbeleid is het van belang dat je de opgegeven percelen met toestemming van de eigenaar in gebruik hebt. RVO vraagt om schriftelijk bewijs.