Banner

WBSO-subsidie aantoonbaar effectieve innovatieregeling

30 april 2019 | Door:  Jorian Blom

De WBSO is veruit de belangrijkste innovatieregeling in Nederland. WBSO staat voor Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. De subsidieadviseurs van Alfa Consultants begeleiden al vele jaren diverse (mkb-)ondernemingen met het aanvragen, uitvoeren en correct vaststellen van de WBSO-regeling. Plannen om te innoveren? Alfa kan ook jou van dienst zijn.

Om Nederland aantrekkelijk te houden voor innovatieve bedrijven stimuleert de Nederlandse overheid al jaren speur- en ontwikkelingsactiviteiten (S&O). Hiervoor heeft de overheid de beschikking over verschillende instrumenten. De belangrijkste daarvan is de WBSO-regeling. Met de WBSO kunnen bedrijven hun S&O-kosten verlagen.

Mkb’ers de grootste groep

De regeling moet bedrijven aanzetten tot meer investeringen in innovatie. Uit recent onderzoek dat in opdracht van de overheid is uitgevoerd, blijkt dat dit over de periode 2011 t/m 2017 inderdaad geresulteerd heeft in een positief effect. In 2017 is voor bijna € 1,2 miljard aan afdrachtvermindering verzilverd door Nederlandse bedrijven.

In 2017 maakten in totaal 21.265 Nederlandse ondernemers gebruik van de WBSO-regeling. Ruim 97% hiervan behoorde tot het mkb. De overige 3% van de aanvragers, het grootbedrijf, waren daarentegen wel verantwoordelijk voor een groot deel (circa 37%) van het totale budget.

Aanbevelingen

Naast het positieve algemene eindoordeel doen de onderzoekers in het evaluatierapport ook enkele aanbevelingen. Deze hebben onder andere betrekking op het bereik van de regeling en de administratieve lasten. In reactie daarop heeft staatsecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken aangegeven de huidige focus van de WBSO te willen behouden. Ook gaat er niet worden geëxperimenteerd met het achteraf in plaats van vooraf aanvragen van de WBSO-subsidie. Dit is vanuit veel ondernemers wel een wens.

Zekerheid over fiscaal voordeel

De reden hiervoor is dat bedrijven volgens de staatsecretaris vooraf zekerheid moeten hebben over het fiscale voordeel. Dit moet tevens de kans vergroten dat ze het R&D-project ook daadwerkelijk starten. Daarnaast vindt de staatssecretaris het belangrijk dat de WBSO-aanvraagprocedure blijft aansluiten bij de steeds snellere en dynamische wijze waarop bedrijven innoveren. Ze onderzoekt daarom of toekomstige WBSO-aanvragen sneller kunnen worden afgehandeld en de administratieve lasten op sommige punten kunnen worden verlaagd.

Waarom onze subsidieadviseurs betrekken bij jouw aanvraag?

Ook voor de komende jaren blijft de laagdrempelige WBSO-regeling interessant voor bedrijven. Wij zien het aanvragen van de WBSO-subsidie tevens als een startpunt: vaak kun je voor jouw innovaties ook een beroep doen op aanvullende subsidies. Die subsidies zijn vaak minder bekend, mogelijk minder laagdrempelig en kunnen een andere aanpak vragen. De subsidieadviseurs van Alfa hebben de kennis en expertise om je te begeleiden bij het aanvragen, uitvoeren en vaststellen van de verschillende subsidieregelingen.

WBSO en de Innovatiebox

Maak je vervolgens winst met jouw innovatie waarvoor WBSO is verleend? Dan kom je misschien in aanmerking voor korting op de vennootschapsbelasting via de Innovatiebox. Dit is een fiscale regeling waarmee je effectief 7 procent vennootschapsbelasting betaalt over de innovatieve winst. De financiële voordelen kunnen daarmee verder oplopen. Het belang van de WBSO-regeling kan daarmee heel groot zijn voor jouw onderneming.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over deze regeling? Wil je nagaan of jouw S&O-activiteiten binnen de regeling passen of wil je weten wat de WBSO jou financieel kan opleveren? Neem dan contact op met onze subsidieadviseurs via 088-2533300.