Banner

Openstelling subsidieregeling voor fijnstofreductie

19 juni 2020 | Door:  Henk Overbeek

In de periode van 1 juli tot en met 31 augustus opent Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de subsidieregeling 'Investeren in bewezen innovaties'. Deze subsidieregeling maakt deel uit van een regeling die de komende jaren vaker opengesteld wordt. Voor pluimveehouders geldt dat ze dit jaar en volgend jaar (2021) een aanvraag in kunnen dienen. De regeling is bedoeld voor pluimveehouders (leg- en vleessector) die de hoeveelheid fijnstofuitstoot willen reduceren met tenminste 45%. Hierbij wordt subsidie toegekend aan bedrijven die verder gaan dan de wettelijke fijnstofreductie.  

Hoeveel subsidie?

Er wordt 40% subsidie verstrekt op het investeringsbedrag met een maximum van 35.000 euro per stal en maximaal 140.000 euro per locatie. Hierbij geldt dat aanpassen van bestaande stallen eerder subsidie krijgen toegewezen dan het bouwen van nieuwe stallen. Ook stallen in pluimveedichte gebieden komen eerder in aanmerking voor subsidie. Diverse gemeentes zijn aangemerkt als 'pluimveedicht gebied', waarbij ook de meeste gemeenten op de Veluwe. Daarnaast kan het subsidiepercentage verhoogd worden als de investering wordt gedaan door een jonge landbouwer of wanneer er extra investeringen worden gedaan in dierenwelzijn en bedrijfshygiëne.

Aanvragen subsidieregeling 'Investeren in bewezen innovaties'

Het is niet mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor een investering in fijnstof reductie die al uitgevoerd of aanbesteed is. De aanvraag voor subsidie dient voor het aangaan van een investeringsverplichting in gedient te worden. Hiervoor is een offerte nodig waaruit een specificatie van de investeringskosten blijkt. Ook dient er een rekenmodel bijgevoegd te worden dat de fijnstofreductie onderbouwd. Mochten er in het verleden al fijnstofreductie technieken zijn toegepast dan dient ook hiervan bewijs te worden bijgevoegd.
Mocht u meer informatie wensen over deze subsidieregeling of belangstelling hebben voor een aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met Andre Arfman of Marit van de Bunt.