Banner

Minder vrije ruimte WKR vanaf 2021

22 oktober 2020 | Door:  Erik Bos

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt vanaf 2021 lager. Zeker als jouw medewerkers samen meer dan € 400.000 verdienen. Dit staat in het Belastingplan 2021. Het verschil tussen 2020 en 2021 is aanzienlijk. Dat heeft vooral te maken met de tijdelijke extra vrije ruimte in 2020 die de overheid heeft toegekend vanwege de coronacrisis. Wat betekent dit voor jouw werkkosten?

Werkkostenregeling

Als werkgever kun je via de werkkostenregeling allerlei zaken aan jouw personeel belastingvrij vergoeden en verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket of een bonus. Die kunnen onbelast blijven als het totaal van vergoedingen en verstrekkingen niet méér bedraagt dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’. Die bereken je door een bepaald percentage van de fiscale loonsom te nemen.

Vrije ruimte groter …

Vanaf januari 2020 is de vrije ruimte vergroot ten opzichte van vorige jaren. Deze zou in eerste instantie 1,7 procent zijn van de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom. Over het gedeelte van de loonsom dat die € 400.000 overstijgt, berekende je vervolgens 1,2 procent. Verdienden jouw medewerkers samen bijvoorbeeld € 500.000, dan berekende je de vrije ruimte als volgt: 1,7 procent van € 400.000 plus 1,2 procent van € 100.000 is € 8.000. Vanwege de coronacrisis verhoogde de overheid die 1,7 procent voor heel 2020 met terugwerkende kracht naar 3 procent. In dit rekenvoorbeeld betekent dit een extra vrije ruimte van € 5.200.

… en weer kleiner

Vanaf 2021 wordt die 3 procent weer 1,7 procent, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Bovendien wordt dan de vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000 uitstijgt, verlaagd van 1,2 procent naar 1,18 procent. Op basis van bovenstaand rekenvoorbeeld zal de vrije ruimte in 2021 € 7.980 bedragen. De gevolgen van de verlaging van dit laatste percentage zullen met name optreden voor grotere bedrijven met een forse loonsom. Bedrijven met een loonsom tot € 400.000 hebben immers geen last van de verlaging van 1,2 procent naar 1,18 procent. Het gevolg van de verlaging is dat bedrijven eerder de vrije ruimte overschrijden en daardoor sneller de eindheffing van 80 procent moeten betalen.

Vragen?

Heb je vragen over de wijzigingen van de vrije ruimte of de toepassing van de werkkostenregeling? Benader dan eens jouw contactpersoon van Salaris en Personeel. Hij of zij staat je graag te woord.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik