Banner

Maak ook in 2020 weer gebruik van de WBSO-subsidie

10 oktober 2019 | Door:  Jelmer Beckmann

Veel ondernemers starten rond deze tijd weer met het maken van plannen voor volgend jaar. Innovatie is een van de thema’s die vaak worden besproken. Niet toevallig beginnen we bij Alfa in deze tijd van het jaar ook weer met nieuwe WBSO-aanvragen; aanvragen voor een financiële ondersteuning bij het uitvoeren van deze innovatiewerkzaamheden. De populaire WBSO-regeling kent enkele wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Wat is er veranderd?

Wat is de WBSO?

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling. Met die regeling compenseert de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel research and development (R&D) genoemd. Dit betekent in de praktijk dat je als ondernemer minder loonheffing hoeft af te dragen.

Voor wie geldt de WBSO?

De WBSO kan worden aangevraagd door zowel bedrijven als zelfstandigen. Als een onderneming werknemers in dienst heeft die S&O-werk verrichten, hoef je via de WBSO minder loonheffing af te dragen. Zelfstandigen die in een jaar meer dan 500 uren S&O-werk verrichten komen ook in aanmerking. Er kan voor twee soorten projecten een aanvraag worden ingediend:

Hoe werkt de WBSO-aanvraagprocedure?

Als je als onderneming in aanmerking komt voor de WBSO, kun je een aanvraag indienen.  Je vult dan een aanvraagformulier in dat wordt beoordeeld door de experts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO beoordeelt op basis van de ingediende projectomschrijving of het S&O-werk voldoet aan de voorwaarden. Als de aanvraag voldoet aan de beoordelingscriteria wordt een S&O-verklaring afgegeven. Dan kun je het voordeel verrekenen via de belastingaangifte.

Welke wijzigingen zijn er in 2020?

Deze maatregelen versoepelen de aanvraagprocedure en maken de WBSO flexibeler. Dit jaar ligt de deadline voor het indienen van een WBSO-aanvraag met startdatum van 1 januari 2020 nog wel op 30 november 2019.

Toegangsticket tot de Innovatiebox

Maak je vervolgens winst met jouw innovatie waarvoor WBSO is verleend? Dan kom je misschien in aanmerking voor korting op de vennootschapsbelasting via de Innovatiebox. Dit is een fiscale regeling waarmee je minder vennootschapsbelasting (9% in 2020) betaalt over de innovatieve winst. De financiële voordelen kunnen daarmee verder oplopen. Het belang van de WBSO-regeling kan zo heel groot zijn voor jouw onderneming.

Geïnteresseerd?

De subsidieadviseurs van Alfa dienen jaarlijks vele WBSO-aanvragen in. Daardoor weten we wat wel of niet onder de WBSO valt. Een WBSO-aanvraag moet daarnaast kort en bondig zijn, iets wat bij complexere projecten lastig kan zijn.

Wil je meer weten over deze regeling? Wil je nagaan of jouw S&O-activiteiten binnen de regeling passen of wil je weten wat de WBSO jou financieel kan opleveren? Neem dan contact op met de adviseurs van Alfa Consultants. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 253330 of stuur een email naar consultants@alfa.nl

Jelmer Beckmann

Jelmer Beckmann

Fiscaal adviseur

088 2532793 | jbeckmann@alfa.nl


Meer over Jelmer