Overal dichtbij

De groei in 2018

Groei in klanten

Het aantal klanten is in 2018 met 3,4% gegroeid ten opzichte van 2017. Alfa heeft een stevig marktaandeel in de agrarische sector. Door het jarenlange beleid van Alfa om te groeien in het mkb, is de omzetverhouding tussen agrarisch en mkb evenwichtiger geworden (36%/64%). We zijn blij met een hoge klantretentie maar klantrentabiliteit blijft daarbij een aandachtspunt. Ook internationaal timmeren we aan de weg. We begeleiden steeds meer Nederlandse klanten die over onze grenzen gaan ondernemen. Ook zijn we internationale ondernemers van dienst die in Nederland gaan ondernemen. Via onze participatie in DFK International hebben we intensief contact met een internationaal netwerk van ruim 220 accountantskantoren en zo kunnen we nog beter inspelen op de internationale vraagstukken van klanten.

3,4%+

Eén overname

Alfa blijft actief op de overnamemarkt, mits de over te nemen kantoren goed invoegbaar zijn en goed aansluiten bij het bestaande netwerk van kantoren. In 2018 hebben we Accountantskantoor De Jongh uit Raamsdonksveer overgenomen.

Raad van Bestuur

Marco Vermin
Lid Raad van Bestuur
"Bij Alfa draait het altijd om mensen."
Fou-Khan Tsang
Voorzitter Raad van Bestuur
"Toekomstgericht en duurzaam ondernemen, dat is onze focus."

Raad van Commissarissen

Sandra Addink
"In 2019 hebben de medewerkers van Alfa mooie stappen gezet in duurzaamheid, omzetgroei en vertegenwoordiging in de regio!"
Cees Kuijvenhoven
"Alfa dankt zijn prominente plaats aan eigenheid, toewijding en professionaliteit."
Peter Ruys
"Alfa heeft in 2019 laten zien dat zij met enorme inzet en ambitie het succes van vorig jaar heeft weten te prolongeren."
Jaap Wielaart
"De arbeidsmarkt is voor alle accountantskantoren, maar ook voor Alfa een zeer grote uitdaging. Met de MEBO-regeling heeft Alfa een heel mooi instrument in handen om hierin onderscheidend te kunnen zijn."

Organogram

"Alfa is een brede zakelijke dienstverlener, die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving"

2018

2017

Brutomarge:

2018

21,7miljoen

Resultaat na vpb:

2018

6,1miljoen

Resultaat in % omzet:

2018

7,5%

Omzetverdeling

Ruim 1 op de 4 ondernemers geeft ons een:
9

+

Net Promoter Score

Onze klanttevredenheid loopt iets terug, maar is nog steeds onverminderd hoog. Ruim 1 op de 4 klanten geeft Alfa een 9+.

Net Promotor Score
Promotors (9-10)

Onze klanten

Onze klanten zijn blij met ons en wij zijn trots op onze klanten. Dat laten we graag zien. Daarom publiceren wij op onze website regelmatig ondernemersverhalen met onze klanten aan het woord. Tevens geven wij onze klanten podium in het relatiemagazine Mens in bedrijf. Voorafgaand aan elke editie verschijnt er een filmpje online, als voorproefje! Kijk je met ons mee naar het filmpje van het septembernummer 2018?


Management- en directielagen

24% Vrouw
76% Man

Verdeling medewerkers in functiegroepen

Medewerkers zijn eigenaar

De Alfa organisatie is volledig in handen van haar medewerkers. In het afgelopen jaar is de belangstelling voor de participatieregeling onverminderd groot geweest, en is het aantal geplaatste certificaten met circa 74.000 toegenomen tot circa. 2.759.000. Eind 2018 hebben alle medewerkers van Alfa 10 ‘kerncertificaten’ ontvangen. Kerncertificaten hebben dezelfde waarde en winstgerechtigdheid als gewone certificaten, maar kunnen alleen verkocht worden bij uitdiensttreding. Daarmee waren per 31 december 2018 nagenoeg alle medewerkers van Alfa ook daadwerkelijk mede-eigenaar van Alfa. Vanaf 1 januari 2019 zal aan iedere medewerker die een vast dienstverband krijgt 10 kerncertificaten worden uitgereikt waarbij de verbondenheid met Alfa ook als mede-eigenaar wordt bevestigd.

Duurzame nieuwbouw

In Leeuwarden wordt momenteel een energieneutraal pand gebouwd dat voldoet aan de hoogste standaarden van BREEAM, een internationaal keurmerk voor duurzame gebouwen.

Duurzame nieuwbouw

Op dit moment zijn op 9 kantoren zonnepanelen geïnstalleerd. De opgewekte zonne-energie is in 2018 met 32% gestegen tot 353.028 kWh. Dit voorziet in 15% van onze energiebehoefte. Het energieverbruik is in 2018 gestegen. Dit heeft te maken met het feit dat 2018 een warme zomer kende waardoor de vraag naar energie groter was. Daarnaast is het wagenpark van Alfa verduurzaamd met de toename van elektrische auto’s. Ook dit speelde een rol bij de vraag naar energie. In 2019 gaan we op twee nieuwe locaties zonnepanelen installeren.

Groen
Grijs
Zelf opgewekte zonne-energie

Papier

In 2017 is het papierverbruik met 34 procent gedaald. In 2018 is dit gestabiliseerd. Het is positief om te zien dat ondanks een groei in het aantal fte’s, het papierverbruik niet is toegenomen. Echter onze ambitie is om het papierverbruik verder te laten dalen. Ook zullen we bij gebruik van papier de mogelijkheden van 100% gerecycled papier onderzoeken.

CO2-uitstoot

We zetten verder in op het reduceren van onze CO2-uitstoot. Dit doen we door een deel van onze energie zelf op te wekken, het stimuleren van het gebruik van elektrische zakelijke auto’s en het investeren in duurzame bedrijfspanden. In de komende jaren streeft Alfa ernaar alle kantoren verder te verduurzamen naar minimaal Label C en indien mogelijk nog beter. We zijn in 2018 overgestapt op groene energie, waardoor de CO2-uitstoot van elektriciteit tot 0 is teruggebracht. 

2018

Elektriciteit
Warmte
Woon - werkverkeer
Zakelijk verkeer
Papier

CO2-voetafdruk

Alfa streeft ernaar haar CO2-voetafdruk geleidelijk te verminderen. Een CO2-voetafdruk is een milieumaat voor het bedrijfsleven. Hierdoor krijg je inzicht in de mate van CO2-uitstoot. De CO2-voetafdruk over 2018 is 3,25 ton CO2 per fte, in 2017 was dit 4,55 ton CO2 per fte.

Sponsoring

Lokaal betrokken  

Alfa staat graag dichtbij de ondernemers. We staan middenin de samenleving en ondersteunen lokale initiatieven. Een greep uit onze ondersteunende doelen lees je hieronder. 

Social Impact Days 

Wij waren aanwezig bij de Social Impact Days Noord, Zwolle en Twente. Hét evenement over ondernemen met economische en maatschappelijke meerwaarde. Tijdens deze evenementen werd de Social Impact Award uitgereikt aan de meest veelbelovende sociale onderneming.  Ook hebben we meegedaan aan de Social Enterprise Days in Utrecht.

Fossylfrij Fryslân 

Een Fryslân zónder fossiele brandstoffen? Alfa Fryslân heeft meegedaan aan een wereldrecordpoging “De grootste parade van duurzame voertuigen ooit.” Ook deden de collega’s uit Leeuwarden mee met de Elfwegentocht. Twee weken lang reisden onze Friese collega’s met duurzame vervoersmiddelen zoals  elektrische auto’s en fietsen. En met succes: twee weken feest zonder een druppel benzine.  

Social Impact Factory 

Alfa IJsselstein werkt samen met de Social Impact Factory (SIF) in Utrecht. Een hotspot voor bedrijven die overtuigend kiezen voor sociaal ondernemerschap in de regio. Periodiek organiseert Alfa een Social Impact Consult voor ondernemers die allemaal bezig zijn met een betere wereld. Alfa doet dit in samenwerking met de specialisten van SIF, de gemeente Utrecht en de Vrijwilligerscentrale Utrecht.  

Kerstpakketten voor gezinnen in armoede 

Kerst staat voor veel mensen in het teken van gezelligheid, familie en lekker eten. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. De collega’s van Alfa in Bennekom hebben in samenwerking met Stichting Present kerstpakketten samengesteld voor gezinnen die leven in armoede in de regio Ede-Bennekom.  

Kom in de Kas 

Alfa ondersteunde in 2018 Kom in de Kas. Ruim 200 enthousiaste kwekers zetten ook dit jaar weer hun kas open zodat iedereen kennis kan maken met de verrassende wereld die achter het glas schuil gaat.  
 

 

Landelijk betrokken 

Ondernemers willen innoveren en groeien. En dat ondersteunt Alfa landelijk met onder andere de volgende doelen.  

Innovatielab circular finance 

In 2018 zijn wij samen met de Social Impact Factory in Utrecht een innovatielab circular finance gestart waarbij we in eerste instantie de focus hebben gelegd op food en agro. Samen met bedrijven zijn we aan de slag  gegaan om oplossingen te vinden voor een duurzame toekomst en hiermee stimuleren we de circulaire economie.  

Qredits 

Alfa heeft twee adviseurs die als coach optreden binnen Qredits. Qredits is de landelijke organisatie die microfinancieringen voor kleine ondernemers verstrekt. Het doel is om ondernemerschap in Nederland toegankelijker te maken, want ondernemers hebben de toekomst. Alfa ondersteunt dit van harte en speelt een rol in de persoonlijke coaching van de ondernemers door het beschikbaar stellen van haar adviseurs. 

ZOA 

Alfa ondersteunt ZOA. ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. De organisatie telt ruim 800 medewerkers. Dit zijn met name mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Daarnaast wordt ZOA ondersteund door duizenden vrijwilligers.
 

 

Alfa in de Prijzen

Erkenning door B-Lab:

"Best for Workers"

DFK International:

"Firm of the Year"

Hoogste score in MT500 voor:

"Aantrekkelijk werkgeverschap"

Strategische thema's

Alfa heeft voor de komende jaren (beleidsplan 2018-2020) de volgende strategische thema's benoemd: Klik op de thema's voor meer informatie.

Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

ICT-gedreven

ICT-gedreven

Duurzaam verdienmodel

Duurzaam verdienmodel

ProActieveKlanten-organisatie

ProActieveKlanten-organisatie

Aantrekkelijk werkgeverschap

Aantrekkelijk werkgeverschap