Banner

Visscher, een familiebedrijf van Hollandse bodem

30 januari 2020

Nog één jaar en dan kan de vlag voor het eeuwfeest uit bij grondverzetbedrijf Visscher in Mastenbroek en Almere. Met Gerjan en Gert staat inmiddels de derde generatie aan het roer. Gerjan als - officieus - financieel directeur, broer Gert als technisch directeur. “Ik ben helemaal niet technisch, dus samen pakt het uitstekend uit”, zegt Gerjan.

Het is indrukwekkend - en kostbaar - materieel dat er buiten staat bij het bedrijfspand aan de Bisschopswetering, in de polder Mastenbroek die Kampen van Zwolle scheidt. “Zo’n machine schrijf je in een jaar of tien af”, wijst Gerjan op een rups-graafmachine van 30 ton die even rust heeft. “In een branche als de onze moet je continu investeren. Voor het kleine spul ben je al gauw twintig-, dertigduizend euro verder. En het gaat door tot drie ton.”

Stikstofaffaire

Flink geld voor een ‘relatief klein bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw’ zoals hij Visscher zelf omschrijft, 35 medewerkers groot. Met dat aantal bestrijkt Visscher - letterlijk en figuurlijk - een breed werkterrein. Ook in deze tijd van stagnerende projecten. “We mogen niet klagen. We hebben nog voldoende werk in portefeuille en nog een paar grote calculaties in de pijplijn zitten. En je hebt altijd nog werk dat vandaag binnenkomt en morgen of overmorgen al af moet. Alleen is het door de stikstofaffaire allemaal wat minder zeker geworden. Daar hebben we nu nog weinig last van, omdat we afgelopen jaar veel werk hebben aangenomen. Maar afgelopen herfst verminderde de offerte aanvragen door de stikstof en pfas problematiek. De gevolgen van die afname komen pas over een half jaar.”

Specialistisch werk

In de loop van de jaren heeft Visscher zich toegelegd op het aanleggen van kabelroutes voor energiebedrijven. Specialistisch werk. “Al zijn er nog wel een paar in Nederland die het kunnen. Maar specifiek is het wel. Vanwege de grond bijvoorbeeld, die in drie of vier lagen moet worden afgegraven en ook weer zo worden teruggebracht, maar ook omdat het complexe werken zijn met verschillende disciplines dat als een treintje van activiteiten achter elkaar aan moet lopen. Een goede planning en werkvoorbereiding zijn dan essentieel.”

Maar ook de civieltechnische werkzaamheden die verricht moeten worden op hoogspanningsstations zijn bijzonder. Mede door het werken in een risicovolle omgeving die ook met de nodige veiligheidsmaatregelen en voorzichtigheid moet worden uitgevoerd.

De projectenlijst (“meestal werken we in opdracht van een hoofdaannemer”) vermeldt uiteenlopende werkzaamheden; grondwerk voor distributiecentra en tuinbouwgebieden, kabelroutes, woningen ontgraven, bouwrijp maken van bedrijventerreinen, de bouw van de voetgangerstunnel, wildviaducten ect.

Almere

Al vroeg onderkende Visscher het belang om het ‘grondgebied’ te vergroten. “De vestiging in Almere was bedoeld om meer richting de markt in het westen te gaan. Maar in Almere zelf gebeurt ook heel veel. Daar zijn we al sinds 1977, 1978 actief. Sindsdien is de stad fors gegroeid. Ook wij hebben veel last gehad van de crisis, maar in die jaren hebben we veel profijt gehad van Almere.

Honderdjarig bestaan

Samen met zijn vijf jaar jongere broer Gert werd hij in 1988 de derde generatie. “En dat terwijl ik helemaal niet technisch ben. Gert wel. Mijn vader Hendrik had nooit verwacht dat ik het bedrijf in zou gaan. Maar het pakt uitstekend uit. Ik ben meer de kantoorman, doe de financiële dingen, verzekeringen en personeel, Gert is de aannemer en degene die verantwoordelijk is voor het materieel.

De volgende generatie loopt zich al warm langs de zijlijn: twee zoons van Gerjan. “Ik heb het idee dat ze wel door willen met de zaak. Het zou mooi zijn. En als het niet zo is, is het ook prima. Het geluk van mijn kinderen gaat boven de naam Visscher.” Volgend jaar bestaan we honderd jaar. Dan gaan we eerst maar eens even een feestje vieren.

Elektrische kraan

Uitdagingen zijn er genoeg, naast de stikstofproblematiek. “Duurzaamheid is een andere”, zegt Gerjan. “We hebben sinds vorig jaar zonnepanelen op ons pand liggen. Van die stroom leveren we 75 procent terug. Elektrische machines komen er ook aan. Er zijn al kleine kraantjes op elektriciteit, maar die kunnen nog geen dag draaien. Elk jaar zetten fabrikanten weer nieuwe stappen. Ik heb er wel vertrouwen in.”

Vertrouwen heeft Gerjan ook in de accountant van de zaak, Alfa. “Een goede accountant is van groot belang voor een bedrijf als het onze. Fiscaal advies bijvoorbeeld. Alfa vult die rol goed in. We zijn een jaar of acht klant inmiddels. Het is toch de uiteenlopende expertise die een kantoor als Alfa heeft. En wat we ook heel erg waarderen zijn die gratis inloopavonden over verschillende onderwerpen, zoals wetgeving of personeel.”