Banner

Subsidie ISDE voor woningeigenaren

14 februari 2023 | Door:  Gerrit Pullen

Woningeigenaren kunnen subsidie krijgen voor het nemen van besparende en duurzame maatregelen in hun bestaande woning. Je moet daarbij denken aan zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening. In totaal is er in 2023 350 miljoen euro hiervoor beschikbaar. Deze subsidie loopt door tot 2030. In het verleden was er een regeling geheten Subsidie Energiebeparing Eigen Huis (SEEH). De huidige regeling is daar een verbeterde en uitgebreidere versie van.

Oriëntatie

Weet je nog niet welke maatregelen je gaat toepassen? Check dan eerst je energielabel, want dit geeft specifieke verduurzamingstips. Of kijk op www.verbeterjehuis.nl. Ook is er de mogelijkheid om je door de uitvoerder/aannemer te laten adviseren. Sommige gemeenten hebben een energieloket die behulpzaam kan zijn. Of een energieadviseur die een maatwerkadviesrapport voor je opstelt. 

Meldcodelijsten

Indien er subsidie wordt aangevraagd voor warmtepomp, zonneboiler en/of isolatiemaatregelen, dan wordt er gevraagd om een meldcode. Controleer voordat je de maatregel aanschaft of deze op de meldcodelijst staat. Deze staan op de site van RVO.

Staat de maatregel niet op de lijst? Dan kun je toch subsidie aanvragen. Stuur dan wel bij je subsidieaanvraag de productbeschrijving en technische documentatie mee. Let op: het kan zijn dat de maatregel niet voldoet aan de eisen. De aanvraag wordt dan afgewezen en je krijgt geen subsidie.

5 typen isolatiemaatregelen

Bij isolatiemaatregelen gaat het om gevelisolatie, dakisolatie, spouwmuurisolatie, bodem- of vloerisolatie en isolerend glas. In 2023 is er ook subsidie aan te vragen voor één isolatiemaatregel. Deze isolatiemaatregel mag al vanaf 2 april 2022 zijn aangebracht. Ben je van plan één of meerdere isolatiemaatregel(en) op een ander moment te nemen? Of wil je een isolatiemaatregel combineren met een warmtepomp, zonneboiler, of aansluiting op een warmtenet? Laat die maatregel(en) dan binnen 24 maanden uitvoeren na het uitvoeren van de eerste maatregel. Je mist anders een verdubbeling van het subsidiebedrag op de genomen isolatiemaatregel(en).

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden per maatregel die je neemt. De voorwaarden betreffen minimale en maximale oppervlakte en minimale isolatiewaarde. Deze verschillen nog weer per soort isolatie (dak-, vloer- gevelisolatie, etc. ). Voor isolerend glas geldt dat het triple glas is of HR++ glas. Verder is een voorwaarde dat een bouw(installatie)bedrijf de maatregen installeert. Je mag dus niet zelf de installatie doen. Je kunt alleen subsidie krijgen voor de bestaande woning; niet voor de isolatie van de uitbreiding van de wooninhoud of het woonoppervlak van de woning. Dus een aanbouw die je gelijktijdig realiseert, mag niet meegenomen worden.

Uitvoeren werkzaamheden

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan de subsidie worden aangevraagd. Tijdens de uitvoering dienen foto’s te worden gemaakt. Deze moeten met de aanvraag worden meegestuurd. Met name foto’s waarbij naam, merk, soort en dikte van het isolatiemateriaal zichtbaar is. Of foto’s van het etiket en de codering. Van belang is ook om de uitvoeringsdatum te noteren(de datum waarop de werkzaamheden van de isolatiemaatregel is afgerond) en de installatiedatum(de datum waarop de warmtepomp of zonneboiler is aangesloten en ook werkend is).

Aanvraag subsidie ISDE

De subsidie kan door eigenaar zelf worden aangevraagd door in te loggen met DigiD op het eloket. Ook kun je een intermediair machtigen om de subsidie voor je aan te vragen. Hiervoor is een speciaal machtigingsformulier.

Naast de genoemde foto’s moeten factuur en betaalbewijs meegestuurd worden. De volgende informatie moet duidelijk zichtbaar zijn:

De aanvraag moet uiterlijk binnen 24 maanden na installatie zijn ingediend.

Plannen?

Heb je investeringsplannen in energie- of milieubesparende maatregelen en wil je weten of je in aanmerking komt voor subsidie ? Ga met je klantbeheerder of (subsidie)adviseur na of je alle stimulerende maatregelen in beeld hebt. Met ruim 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Lees meer op de site van RVO.

Gerrit Pullen

Gerrit Pullen

Bedrijfskundig adviseur

088 2533075 | gpullen@alfa.nl


Meer over Gerrit