Banner

Polymer Science Park laat Nederland slimmer omgaan met kunststoffen

26 maart 2021 | Door:  Christel Claassen

Van oudsher is de regio Overijssel een echte kunststofregio. Niet toevallig daarom dat in Zwolle ook een expertisecentrum op dat gebied is gevestigd, dat internationale faam heeft: het Polymer Science Park. Bedrijven kunnen er praktisch onderzoek laten doen om hun kunststofproducten circulair of slimmer te maken. De focus ligt daarbij op een doelgroep die wél heel belangrijk is maar zelf niet altijd de middelen daarvoor heeft: het midden- en kleinbedrijf.

Sinds 2011 helpt het Polymer Science Park mee aan het verlagen van de impact van kunststof op het milieu. In tien jaar tijd is die missie alleen maar actueler geworden, constateert directeur Mireille Kinket. “We moeten onderhand tempo maken om de milieudoelstellingen te halen. Dat betekent dat bedrijven moeten samenwerken, overheden moeten samenwerken en kennispartners zoals het Polymer Science Park moeten samenwerken.”

In die samenwerking vervult het innovatiecentrum een prominente rol. Bedrijven kunnen er terecht met concrete vragen over kunststoffen, zoals thermoplasten, composieten, rubbers, coatings en biopolymeren. In eerste instantie werkte het Polymer Science Park vooral voor mkb-bedrijven. “In Overijssel heb je een oververtegenwoordiging van mkb’ers. Wij zijn een partij voor het mkb omdat wij heel toepassingsgericht zijn en snel concrete vragen kunnen beantwoorden. Dat hebben die bedrijven nodig. Ze hebben niet bijster veel geld voor diepgaand onderzoek. Wij hebben de kennis van materialen en verwerking, we kennen ook de processen van opwerking. Maar ook grote bedrijven vinden onze propositie heel interessant.”

Matches maken

Bij dat onderzoek zoekt het Polymer Science Park weer de samenwerking met andere instituten, zoals Wageningen University. Mireille: “We pakken de vraag op en we kijken gelijk of we matches kunnen maken met andere bedrijven. Je kunt ook alle kennis naar je toe halen en lekker commercieel projecten gaan draaien. Maar dat doen we niet. De ideologie blijft dat we zoveel mogelijk bedrijven verder willen helpen. We betrekken veel bedrijven erbij en distribueren alle kennis ook weer.”

Directe link met het mkb

Opdrachten komen al lang niet meer uitsluitend uit de regio. Mireille: “De groei komt van buiten Overijssel. We zijn nu landelijk bekend. Dat heeft er ook mee te maken dat steeds meer samenwerkingspartners ons kennen. Ze weten wat ze aan je hebben.” Ook de landelijke overheid klopt meer aan de deur als opdrachtgever. Een instituut als dit is immers niet op elke straathoek te vinden, zegt ze. “Er zijn wel voorbeelden in Nederland, en ook op Europese schaal. Daar werken we mee samen. Waar we wel uniek in zijn is onze directe link met het mkb. Uiteindelijk moet je een hele bedrijfstak meekrijgen. Want om circulair te worden, moeten alle bedrijven in de waardeketen met elkaar gaan samenwerken. Inzamelaars, sorteerders, recyclers, producenten en merkeigenaren.”

Veel opdrachtgevers zijn afkomstig uit de sectoren bouw en infra. Verder komt de toeloop uit de hoek van de verpakkingen, de agrosector en de automotive.

Teleurstelling

Niet altijd staan opdrachtgevers te trappelen om nieuw verworven kennis te delen. Mireille: “Dat vinden bedrijven best wel spannend. In 2015 zijn we gestart met een aantal thema’s die door alle bedrijven werden omarmd. Maar uiteindelijk zijn het allemaal onderonsjes geworden en hebben we niet met een groot consortium van bedrijven een grote klap erop kunnen geven. Dat was een teleurstelling. ‘Jongens, jullie zijn nog lang niet in staat om circulair te denken.’ We zijn nu opnieuw gestart met een aantal thema’s. Bedrijven moeten je ook kunnen vertrouwen. Door dat vertrouwen kunnen we uitbreiden.”

Silicon Valley in Zwolle

Haar ambitie om van de regio Zwolle het Silicon Valley van de kunststoftechnologie te maken liep drie jaar terug spaak. Er was vier miljoen euro nodig om het park een upgrade te geven. Maar dat mocht niet zo zijn. “Het geld was niet alleen voor ons bedoeld maar voor de hele campus. Het was erg jammer. Als je echt volwassen wilt worden op een thema als dit moet je durven kiezen. Een campus op een zichtlocatie langs de A28 had die ontwikkeling kunnen versnellen.”

Subsidies

Alfa is er voor de financiële zaken - en meer. “Alfa heeft het voor elkaar gebokst dat we onze financiën op orde hebben. Ook in onze groei kan een kantoor als Alfa veel betekenen. We doen steeds meer mee aan grote internationale subsidieprogramma’s. Alfa is bekend met subsidies, Alfa kent ons en daardoor kan Alfa ons heel goed helpen met dat soort dingen. Voor al dat soort vraagstukken is Alfa ideaal. Alfa steekt hetzelfde in elkaar als wij: het goed willen doen voor de klant. En ze hebben ook dezelfde cultuur als wij. Dat werkt gewoon makkelijk.”

Christel Claassen

Christel Claassen

Klantbeheerder

088 2533085 | cclaassen@alfa.nl


Meer over Christel