Banner

Onjuiste emissiefactor emissiearm huisvestingssysteem pluimveehouderij

23 februari 2023 | Door:  Bert Lowijs

In een eerder artikel ging het over de onjuistheid van emissiefactoren voor een aantal emissiearme huisvestingssystemen in de melkrundveehouderij. Al langere tijd is het de vraag of deze onjuistheid beperkt zou blijven tot deze systemen.

Oordeel rechtbank

Op 13 februari 2023 oordeelde de rechtbank Overijssel dat ook aan de juistheid van de ammoniakemissiefactor voor een emissiearm huisvestingssysteem in de pluimveehouderij moet worden getwijfeld. Het gaat hier om een volièresysteem voor legkippen. De rechtbank verwijst in deze zaak eveneens naar het CBS-rapport van oktober 2019 en het CDM-advies van juni 2020. Aanvullend hierop wordt verwezen naar het rapport ‘Verbetering van effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk’ van Wageningen University & Research (WUR) van september 2022.

Genoemde rapporten geven volgens de rechtbank ook voldoende aanleiding om aan de juistheid van de Rav-emissiefactor voor volièresystemen in de pluimveehouderij te twijfelen. Zolang die twijfel niet is weggenomen, kan de ammoniakemissiefactor voor dit systeem niet worden toegepast.

Met de uitspraak van de rechtbank lijkt het erop dat toepassing van ammoniakemissiefactoren voor emissiearme huisvestingssystemen uit de Regeling ammoniak en veehouderij verder onder druk komt te staan. 

Aanvullend op vorenstaande geeft de rechtbank nog mee dat bij het beweiden van (biologisch gehouden) pluimvee het rapport ‘Emissiemetingen stallen voor biologisch gehouden leghennen; onderzoek naar emissies uit twee stallen met biologische leghennen’ van WUR Wageningen University & Research (WUR) van september 2021 moet worden betrokken.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over emissiearme huisvesting en vergunningen? Neem dan contact met ons op. Met ruim 30 kantoren zijn we overal dichtbij en informatie over omgevingsadvies kan je vinden op Alfa Omgevingsadvies.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Senior adviseur omgevingsadvies

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert