Banner

“Ik ben niet zo somber over de varkenshouderij”

29 november 2018 | Door:  Erik Nooteboom

In totaal 350 fokzeugen en 3300 vleesvarkens lopen er straks rond op het bedrijf van Klaas Mijnheer. En daarmee is het bedrijf van de maatschap K. Mijnheer en J.H. Mijnheer-Veerman in Rouveen nog ‘maar’ een gemiddeld bedrijf, zegt Klaas bescheiden. Met de nieuwbouw van een stal laat hij zien onverminderd vertrouwen te hebben in de toekomst van de sector.


Want de varkenshouderij is een verre van stabiele tak van sport, maakt Klaas duidelijk. “Het is een sector met ups en downs. We hebben écht flinke downs gehad, maar de ups maakten het altijd wel weer goed. In 2017 hebben we bijvoorbeeld een topjaar gehad. Maar kijk je naar 2014 en 2015, dan waren die twee jaren weer superslecht. Wij hebben in die jaren het voordeel gehad dat het bedrijf helemaal leeggeruimd was. Op onze vorige locatie hebben we de stallen gesloopt en daar woningen gebouwd. We hebben toen een jaar lang zonder inkomen gezeten, maar dat was vooraf al ingecalculeerd. En als je achteraf terugkijkt, zijn het de slechtste jaren geweest in de varkenshouderij en hebben we toen niets gemist en zoiets kun je niet plannen maar dat overkomt je. Ook 2018 lijkt een matig jaar te worden. Waar dat aan ligt? Aan de varkenscyclus. Ja, die bestaat nog altijd.” 

Modernste maatstaven 

Hij koos er in 1986 zelf voor om door te gaan met de varkenshouderij. Vader had melkkoeien. “Ik ben klein begonnen met de varkens. Langzaam maar zeker hebben we het bedrijf uitgebouwd in verschillende fasen.” De uitplaatsing van het bedrijf voor de bouw van woningen bood Klaas de kans om een compleet nieuwe stal neer te zetten, op zeshonderd meter afstand van hun huis. “Of het volgens de modernste maatstaven is gebouwd? Dat kun je wel stellen.” 

Een forse investering, constateert hij zelf ook in alle nuchterheid. Maar wel één die het bedrijf futureproof maakt. “Als ik er niet in zou geloven, had ik het niet gedaan. Ik kan niet voor de hele sector praten, maar ik ben niet zo somber over de toekomst. Ik heb daar wel vertrouwen in.” 

Externe factoren 

Dat vertrouwen heeft alles te maken met de formule die de maatschap hanteert. Klaas: “Biggen worden hier op het bedrijf geboren en blijven tot het moment dat ze naar het slachthuis gaan. Daardoor zijn we minder afhankelijk van externe factoren. Als je het hele traject in één hand houdt, ben je minder kwetsbaar. Daardoor kennen we ook een heel hoge gezondheidsstandaard op het bedrijf. Het gebruik van antibiotica is nihil. Hygiëne staat hier hoog in het vaandel.” 
Voor de dagelijkse bedrijfsvoering kan Klaas een beroep doen op een vaste medewerker. Daarnaast werken nog twee losse krachten ‘een uurtje of vijftien per week’ mee op het bedrijf. 

Ontwateringsmachine 

Ook in Rouveen klinken de signalen door dat de veehouderij meer oog zou moeten hebben voor het milieu en dierenwelzijn. “En daar zijn we ook elke dag mee bezig. We hebben bijvoorbeeld fors geïnvesteerd  in een ontwateringsmachine. Die haalt het water uit de mest en de dikke fractie wordt gecomposteerd. Het is de eerste machine die op een boerderij draait. In de nieuwe stal hebben de varkens extra ruimte, we hebben afleidingsmateriaal. Allemaal volgens de richtlijnen van Beter Leven 1 ster. Maar het moet allemaal wel haalbaar zijn, het moet binnen de financiële mogelijkheden passen. De consument wil nog steeds het liefst een goedkoop stukje vlees. Maar als wij nu eens een dubbeltje of een kwartje meer kregen, dan konden we daar al gigantisch veel mee doen.” 

“In Nederland hebben we een hoog welvaartsniveau. Dat werkt door in een heel strak milieubeleid. Maar moet de hele varkenshouderij dan maar naar het buitenland, waar de normen heel anders zijn? Kijk eens in landen als Oost-Europa, in China, in Brazilië, hoe het er daar aan toe gaat?” 

Kritische partner 

Alfa is zijn accountant. “Alfa is belangrijk. Ik krijg er een goed advies over de investeringsmogelijkheden. Wat is wel verantwoord, wat niet meer? Alfa is een kritische partner. En heb ik een vraag, dan hangt meteen mijn adviseur aan de lijn. Van die aanpak ben ik wel gecharmeerd.” 

 

Erik Nooteboom

Erik Nooteboom

Senior klantbeheerder

088 2533070 | enooteboom@alfa.nl


Meer over Erik