Banner

Lijfrente van mijn BV

6 maart 2019 | Door:  Dick Leeuw

Een lijfrente voor de opbouw van een oudedagsvoorziening in privé storten biedt mogelijkheden en voordelen. Maar hoe zit dat met een lijfrente bij de eigen BV? Wanneer kan je die storten en waar moet je dan rekening mee houden?

Zonder onderneming is het niet mogelijk om een lijfrente bij de BV te bedingen. Wel kun je bij de omzetting van een onderneming in een BV een lijfrente voor de oudedagsreserve te storten bij de BV. Ook kun je soms een stakingslijfrente bedingen bij de BV. Of dit mogelijk is hangt af van de manier waarop op de onderneming wordt ingebracht in de BV.

De inbreng kan ruisend en geruisloos. Bij een ruisende inbreng van de onderneming in de BV ontstaat stakingswinst. Deze winst bestaat onder andere uit stille reserves en eventuele goodwill.  Dit is bij een geruisloze inbreng niet het geval.

Over deze stakingswinst wordt op de reguliere manier inkomstenbelasting geheven. Je kunt de belastingheffing voorkomen door binnen 6 maanden na het jaar van staking de lijfrente te bedingen. 

Een lijfrente voor deze winst wordt een stakingslijfrente genoemd. De stakingslijfrentemogelijkheden zijn gebonden aan maximale bedragen. Hieronder zijn de bedragen voor 2019 opgenomen. Op deze bedragen moeten nog wel -onder andere- de oudedagsreserve en de waarde van eerder gestorte lijfrenten in mindering worden gebracht.

Wel of geen stakingslijfrente bedingen

Door de stakingslijfrente wordt de inkomstenbelastingheffing  over de stakingswinst uitgesteld tot het moment dat lijfrente-uitkeringen ingaan. Bovendien leidt de ruisende inbreng ertoe dat de boekwaarden van de onderneming worden verhoogd met de stille reserves en goodwill. 

Gevolg is dat er meestal meer is af te schrijven. Door de hogere afschrijving is de winst in de BV lager. Hierdoor ben je per saldo minder vennootschaps- en inkomstenbelasting verschuldigd. Dit kan tot een belastingvoordeel leiden. In ieder geval leidt dit tot een liquiditeitsvoordeel.

Deze voordelen krijg je niet voor niets. Over de lijfrente-uitkeringen moet in de toekomst wel inkomstenbelasting en mogelijk premie ZVW worden betaald. Je hebt wel voordeel als je tegen een hoger tarief afschrijft dan het tarief waartegen de lijfrente in de toekomst wordt belast.  Dit tarief hangt af van de hoogte van uitkering, overig inkomen en eventuele aftrekposten in privé.

Hoe wordt de hoogte van de lijfrente vastgesteld?

Anders dan bij een verzekeraar stort je geen geld in je BV voor de lijfrente, maar is de onderneming de tegenprestatie voor de lijfrente. Wel moet je net als bij een verzekeraar een zakelijk contract met de BV sluiten. Hierin staat onder andere bepaald welk rendement je op het gestorte kapitaal krijgt en wat er moet gebeuren met het kapitaal als je komt te overlijden.

De afgesproken rente vermindert ook de winst van de BV.  De lijfrenteverplichting die de BV heeft gekregen wordt jaarlijks in de jaarrekening verhoogd. Voor de lijfrentevormen geldt hetzelfde als is beschreven in een eerder artikel

Onaangename verrassingen

Op het gekozen uitkeringstijdstip moet de hoogte van de uitkering worden vastgesteld. Bij deze vaststelling moet de uitkering worden berekend alsof de BV een echte verzekeraar is. Dit leidt in de praktijk soms tot onaangename verrassingen.

Door de huidige lage rente wordt een relatief lage uitkering berekend op basis van het opgebouwde kapitaal. Voor de berekening van de omvang van de verplichting van de BV moet wettelijk worden gerekend met een ‘hoge’ rente van 4%. Dit leidt bij het ingaan van de lijfrente-uitkering tot een vrijval van de verplichting en daarmee  ook tot winst van de BV. Per saldo is er dus vennootschapsbelasting verschuldigd over ‘gebakken lucht’!

Vraag het Alfa

Het afsluiten van een lijfrente bij de BV kan een goede keuze zijn vanwege het fiscale voordeel. Een lijfrente laten toezeggen is echter niet vrijblijvend. De BV krijgt bij het toezeggen van een lijfrente mogelijk een jarenlange verplichting.  Het is het daarom verstandig om alle voor- en nadelen goed op een rijtje te laten zitten.

Het omzetten van de onderneming in een BV is een goed moment om de financiële gevolgen in beeld te laten brengen. Een financieel plan kan ook inzicht verschaffen in de gevolgen van een lijfrente voor je toekomstige inkomen en vermogen. Wil je de onderneming omzetten in een BV, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. 

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick