Banner

Zit mijn vastgoed wel in de juiste box?

14 augustus 2023 | Door:  Carla Hoornenborg

Zit mijn vastgoed wel in de juiste box? Deze vraag krijgen wij steeds vaker van onze klanten. Gezien de ontwikkelingen in box 3, de forfaitaire spaarvariant en de negatieve verwachtingen omtrent het rendement op vastgoed, snappen wij als Alfa heel goed dat onze klanten zich dit afvragen.

Het is mogelijk om een eerder gemaakte keuze te herzien, bijvoorbeeld om het vastgoed vanuit privé over te brengen naar de Besloten Vennootschap (B.V.), dus van box 3 naar box 2. Maar houd er wel rekening mee dat bij vastgoed dit gepaard gaat met kosten en vaak ook met belastingheffing.

Wat het meest voordelig is voor het vastgoed dat op dit moment in box 3 zit, is afhankelijk van diverse factoren, dit kunnen o.a. zijn:
• Het verwachte rendement (direct en indirect)
• De wijze van heffing en tarieven in box 3
• De box 2 tarieven
• De vennootschapsbelastingtarieven
• De overdrachtsbelastingtarieven

Verwacht rendement

Wij hebben geen glazen bol en zijn ook geen experts op het gebied van commercieel vastgoed. Onze vraag aan jou als klant zal zijn; Welk rendement verwacht je? En waarom verwacht je dit rendement? Deze verwachting en de redenatie zal door ons meegenomen worden in het advies.

Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO)

In een Persoonlijk Financieel Overzicht wordt een berekening gemaakt om betere indicatie te kunnen geven van het voor- of nadeel van box 2. De berekening blijft een indicatie, geen exacte wetenschap. De onzekerheid betreft alle bovengenoemde variabelen, maar met name de wijze van heffing in box 3 op korte of middellange termijn.
Er zal niet eerder dan 1 januari 2027 een volledig nieuw systeem in werking treden, mocht dit er al komen. Tot deze tijd moeten we in ieder geval rekenen met de tarieven en ficties die we kennen. Het PFO geeft een goed overzicht in de vermogensontwikkeling van jou in privé als gevolg van vastgoed in box 3 of vastgoed in box 2 onder de huidige wetgeving.

In een adviesgesprek nemen wij graag de uitkomsten met je door. De berekening van het Persoonlijk Financieel Overzicht Rapport wordt grafisch weergegeven en is prettig leesbaar.
Samen met het rendement dat jij als klant verwacht op het vastgoed krijg jij een inzicht van het voor- en nadeel van vastgoed goed in box 2 of box 3.

Indien het voordelig is om het vastgoed naar box 2 over te hevelen, dan willen wij je hiermee vanzelfsprekend begeleiden.

Meer weten of jouw vastgoed nog in de juiste box zit?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met me op via Carla Hoornenborg . Ook kunt u terecht bij één van mijn collega’s, namelijk Maarten Westerveld of  Harm te Hennepe.

 

Carla Hoornenborg

Carla Hoornenborg

Fiscaal adviseur

0882531262 | choornenborg@alfa.nl


Meer over Carla