Banner

Optimaliseren van de investeringsaftrek loont!

10 november 2021 | Door:  Kees Lemmens

Als een ondernemer investeert in één of meer bedrijfsmiddelen, draagt de fiscus financieel een steentje bij aan die investeringen: de investeringsaftrek. Door slim te investeren kun je als ondernemer dus geld verdienen. Hierna beschrijf ik een aantal mogelijkheden om optimaal te profiteren van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Voor 2021 is de hoogte van de KIA afhankelijk van onderstaande tabel:

Splitsen van investeringen

Een ondernemer investeert in 2021 in twee bedrijfsmiddelen. Er wordt een machine van
€ 62.500 en een bestelbus van € 40.000 aangeschaft. De ondernemer weet dat er in 2022 geen (grote) investeringen zijn. Wanneer de ondernemer beide bedrijfsmiddelen in 2021 aanschaft, bedraagt de KIA € 16.568. Wanneer de ondernemer in 2021 uitsluitend in de machine investeert, bedraagt de KIA (ook) € 16.568. Als de bestelbus vervolgens in 2022 wordt aangeschaft, bedraagt de (extra) KIA € 11.200.
Slim en tijdig plannen betekent een extra aftrek van € 11.200. Bij een inkomstenbelastingtarief van 40%, levert dit een voordeel op van ruim € 4.400!

Aangaan van de investeringsverplichting

Voor de KIA is het moment van aangaan van de investeringsverplichting van belang. Als de ondernemer de bestelbus direct betaalt, is dat het moment van aangaan van de verplichting. Maar ook wanneer in 2021 een offerte wordt getekend voor een bestelbus die pas in 2022 wordt geleverd, vindt de investeringsverplichting plaats in 2021. Het tekenen van de offerte heeft dan (afhankelijk van de aanbetaling) in 2021 gevolgen voor de KIA. Het kan voordeliger zijn om de offerte pas in 2022 te tekenen. Hiervan dien je je als ondernemer bewust van te zijn.

Buitenvennootschappelijk investeren

Wanneer de onderneming in de vorm van een samenwerkingsverband wordt gedreven (maatschap of Vof), geldt de zogenoemde samentelregeling. Dat houdt in dat alle investeringen door de firmanten voor de KIA worden samengeteld. De toerekening van de KIA gebeurt vervolgens aan de hand van de gerechtigheid in de onderneming. Als er twee firmanten zijn die beiden voor 50% gerechtigdheid zijn, bedraagt de KIA bij hiervoor vermelde investering in de machine en bestelbus (50% van € 16.658) ruim € 8.300 per firmant.

Wanneer de firmanten in 2021 op eigen naam (buitenvennootschappelijk) investeren en de investeringen gaan verhuren aan de Vof, is een groter voordeel te behalen. Wanneer firmant 1 investeert in de machine, bedraagt zijn KIA € 16.658. Wanneer firmant 2 investeert in de bestelbus, heeft firmant 2 een KIA van € 11.200. Tel uit de winst.

Buitenvennootschappelijk investeren is maatwerk. Niet alles kan en er zitten een aantal juridische en administratieve haken en ogen aan deze manier van investeren.

Juist nu het jaar haar einde nadert, is het verstandig om (gedane) investeringen in kaart te brengen. Wellicht levert het optimaliseren van de KIA zomaar € 4.400 op….

Vragen? Mijn collega’s en ik helpen graag bij het opstellen van een optimaal investeringsplan.

Kees Lemmens

Kees Lemmens

Fiscaal adviseur

088 2531330 | klemmens@alfa.nl


Meer over Kees