Banner

EHF-investeringssubsidie afgekeurd? Er komen meer kansen!

30 juni 2022 | Door:  Bor Houwers

Van december 2021 tot en met februari 2022 was het mogelijk om subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) aan te vragen. De interesse in de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ was overweldigend. Vooraf werd gerekend op zo’n 1.000 aanmeldingen voor de subsidieregeling. Dit zijn er uiteindelijk zo’n 14.000 geworden. Helaas is er maar budget voor 600 aanvragen.

De kans is dus groot dat – wanneer je een aanvraag hebt ingediend – er een afwijzing volgt. Deze afwijzing kan nog even op zich laten wachten. Naar alle waarschijnlijkheid lukt het niet om in juli het volledige aantal aanmeldingen beoordeeld te hebben.

En nu?

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (nGLB) vanaf 2023 bestaat naast de inkomenssteun per hectare ook deels uit een pot met geld (tweede pijler) voor duurzame investeringen. Deze investeringen zijn gesplitst in productieve en niet-productieve investeringen. De regeling voor productieve investeringen heeft veel weg van de EHF-subsidieregeling.

Het budget voor deze investeringen is gemiddeld 28,64 miljoen per jaar t/m 2027. Het budget voor de investeringsregeling EHF was 35,5 miljoen. De exacte voorwaarden voor deze investeringsregeling laten nog op zich wachten totdat het Nationaal Strategisch Plan (NSP) definitief is en is goedgekeurd door de Europese Commissie. Uit de huidige versie van het NSP blijkt echter al wel dat er raakvlakken zijn met de EHF-subsidie. De investeringen in het nieuwe GLB moeten bijdragen aan een wijziging van de bedrijfsvoering naar kringlooplandbouw en tegelijkertijd voldoende verdienvermogen voor de boer opleveren.

Onderwerpen investeringsregelingen nGLB


De onderwerpen waarop de investeringsregeling zich gaat richten zijn:

De onderwerpen komen overeen met de investeringscategorieën zoals vermeld in de subsidieregeling EHF.

Concreet valt er nog te lezen dat investeringen die leiden tot een langere levensduur van melkkoeien of het verminderen van staartbijten bij varkens voor subsidie in aanmerking gaan komen. Verder zal er worden ingezet op stalaanpassingen zodat er biogas kan worden geproduceerd op primaire bedrijven. Tevens komen de subsidiepercentages overeen, tot 65% op een investering en 15% extra voor jonge landbouwers.

Rangschikking

Minister Staghouwer heeft in de meest recente kamerbrief aangegeven dat biologische bedrijven eerder in aanmerking komen voor subsidieverlening bij open te stellen investeringsregelingen door hen een hoger aantal punten toe te kennen bij de beoordeling in het tenderproces. De regeling zal dus weer volgens een tender (met punten) werken.

Bekijk de mogelijkheden met Alfa

Wanneer je gewenste investering met subsidie uit het EHF is afgekeurd bekijk dan samen met je Alfa adviseur de mogelijkheden van de investeringsregelingen van het nieuwe GLB.

Ook interessant voor jou:
Veel interesse voor subsidieregeling “Investeren in groen economisch herstel” 
Kom ik in aanmerking voor een agrarische subsidie? 

Bor Houwers

Bor Houwers

Bedrijfskundig adviseur

088 2531328 | bhouwers@alfa.nl


Meer over Bor