Banner

Een webshop, welke verplichtingen zijn er?

30 juli 2020 | Door:  Robert Berendsen

Veel ondernemers onderschatten de verplichtingen die verbonden zijn aan de verkoop via een webshop. Vooral nu in deze coronatijd is een webshop interessant, maar houd vooral de rechten van consumenten in de gaten!

Niet alleen de lusten

Juist in deze coronatijd hebben veel ondernemers het online ondernemen ontdekt. Hoe aantrekkelijk de verkoop via een webshop ook is, er zijn ook verplichtingen aan verbonden. Deze verplichtingen zijn in het leven geroepen om online consumenten zo veel mogelijk te beschermen. Onderschat dit dus niet!

Veel nadelige gevolgen

Als je hier niet met jouw webshop aan voldoet, heeft dit behoorlijk veel nadelige gevolgen. In de eerste plaats kan de consument de koopovereenkomst bijna altijd ontbinden en draai je automatisch op voor de kosten van de retourzending. Als jouw klant niet betaalt, zal een rechter sowieso altijd eerst toetsen of je alle verplichtingen in acht hebt  genomen. Pas als is vastgesteld dat dat het geval is, zal jouw vordering worden toegewezen.

LET OP! De Autoriteit Consument & Markt kan bij het niet-nakomen van de verplichtingen boetes opleggen en deze kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Waar gaat het vooral mis? Alleen handelsnaam?

Regelmatig wordt in webshops alleen de handelsnaam van de onderneming genoemd. Het is echter verplicht om altijd de naam te vermelden waarmee je bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze verplichting geldt, omdat een consument eenvoudig moet kunnen achterhalen met welke onderneming hij zakendoet.

Belangrijke informatie?

Voor webshops geldt dat consumenten te allen tijde alle informatie moeten kunnen vinden die nodig is om te bepalen of ze tot aankoop willen overgaan. Je moet daarbij in de eerste plaats denken aan informatie over jouw onderneming, waaronder je bedrijfsnaam zoals je bent ingeschreven, de rechtsvorm van je onderneming, het KvK-nummer van je onderneming, het adres waarop je onderneming is ingeschreven en je contactgegevens inclusief je e-mailadres. Deze informatie moet continu aanwezig zijn en dus ook voordat een consument aan het bestelproces begint.

Tip! Neem op elke pagina van je website een balk op met daarin de hiervoor genoemde gegevens.

Wat levert u eigenlijk?

Je webshop moet ook alle relevante informatie bevatten van de diensten en/of producten die je verkoopt. Op de verkooppagina’s moet in ieder geval staan wat de prijs van het product of de dienst is, inclusief de btw en de overige kosten. Ook moet je een duidelijke omschrijving geven van jouw product of dienst. Denk daarbij aan foto’s, technische informatie en informatie over de grootte en het gewicht van jouw product.

Wel even bevestigen

Het is noodzakelijk om iedere aankoop via jouw webshop schriftelijk te bevestigen, in ieder geval per e-mail. Doet je dat niet, dan komt er geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand en hoeft de consument ook niet te betalen.

Tip! Je mag de bevestiging ook verzenden via een andere duurzame gegevensdrager, zoals een account waartoe de consument permanent toegang heeft. Daarnaast moet je ook jouw algemene voorwaarden opnemen.

Zonder opgaaf van redenen ontbinden

Een online consument heeft bijna altijd het recht om de overeenkomst zonder opgave van reden binnen 14 dagen te ontbinden. Je moet jouw klant hierop wijzen, bijvoorbeeld in je webshop of in de bevestiging. Daarbij moet je een concept van de ontbindingsbrief opnemen. Doe je dat niet, dan wordt de ontbindingstermijn verlengd tot twaalf maanden of tot twee weken, nadat je alsnog jouw klant informeert.

De consumentenbescherming ziet bijvoorbeeld op het verstrekken van informatie over jouw onderneming, het verkochte product en het recht om de overeenkomst te ontbinden. Houd je je niet aan die verplichtingen, dan kan de overeenkomst bijna altijd worden ontbonden en de boetes zijn hoog!

Robert Berendsen

Robert Berendsen

Senior klantbeheerder

088 2532650 | rberendsen@alfa.nl


Meer over Robert