Als relatiemanager fungeer ik als strategisch klankbord voor ondernemers en bestuurders. Je kunt daarbij onder meer denken aan het geven van persoonlijke (financiële en/of bedrijfskundige) ondersteuning en begeleiding gericht op het bieden van (nieuwe) inzichten, focus en structuur. Met mijn bancaire achtergrond ben ik goed in staat om cijfers te interpreteren en te duiden in relatie tot de strategische doelstellingen. Daarnaast begeleid ik financieringsaanvragen die voldoen aan de eisen die financiers stellen en zijn gericht op het verkrijgen van de beste tarieven en voorwaarden.

Ook ben ik gecertificeerd om DISC persoonlijkheidsanalyses af te nemen. De DISC persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van menselijk gedrag. DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie.

Naast bovenstaande werkzaamheden hou ik mij tenslotte actief bezig met het opbouwen en onderhouden van relaties en zakelijke netwerken. Dit doe ik o.a. door het lokaal aanbieden van brede financiële kennis en te verbinden met specialistische branchekennis. Het doel hierbij is om de resultaten van MKB-ondernemers te optimaliseren en lange termijn waarde te creëren.


Recente artikelen van Rick

Schakel op tijd…

Schakel op tijd…

15 oktober 2020

In het begin van de coronacrisis kwamen de banken snel met een regeling voor uitstel van rente en aflossing bij bedrijfsleningen van klanten die daar behoefte aan hadden.

TVL ook aanvragen via intermediair

TVL ook aanvragen via intermediair

27 augustus 2020

Vanaf 1 september 2020 kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) ook door een intermediair gedaan worden.