Banner

Subsidieregelingen GMS vanaf 2 mei open

11 april 2022 | Door:  Annelou Olde Beverborg

De provincie Gelderland heeft binnen hun provinciale stikstofaanpak (GMS) twee subsidieregelingen aangekondigd die vanaf 2 mei a.s. opengaan. De subsidieregeling helpt boeren om technieken te ontwikkelen en/of toe te passen die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van stikstof. De subsidie kan worden gebruikt om verouderde stallen te moderniseren en/of brongerichte innovaties mede te financieren.

Voor wie? 

Boeren in en om Natura 2000-gebieden kunnen subsidie aanvragen voor innovatie. Onder innovatie verstaat de provincie de ontwikkeling van brongerichte technieken. Alleen een samenwerkingsverband, bestaande uit ten minste één veehouderij en één onderzoeksorganisatie, komen in aanmerking voor subsidie. Ook moet de innovatie een minimale stikstofreductie meebrengen, voor melkvee is dat minimumpercentage bijvoorbeeld 50%. De subsidie bestaat uit een percentage van de subsidiabele kosten. Voor het onderdeel innovatie heeft de provincie een budget van € 11,5 miljoen beschikbaar gesteld, € 6,5 miljoen voor vleeskalveren en € 5 miljoen voor de overige sectoren.

Subsidie stikstof reducerende maatregelen

Boeren kunnen straks ook subsidie krijgen voor de aanschaf van bewezen stikstof reducerende maatregelen in hun stalsystemen. Voor dit onderdeel is een budget van € 15 miljoen beschikbaar, € 7,5 miljoen voor de Veluwe, € 3,75 miljoen voor de Rijntakken en € 3,75 voor de Achterhoek. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanvrager een minimale stikstofreductie realiseren. Voor melkveebedrijven is dit percentage 30%, maar voor varkenshouders en vleeskalverhouders ligt dit percentage met 60% een stuk hoger.

Kijk voor informatie over de regeling op: Provinciaal blad 2022, 3381 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl), artikelen 4.23 e.v.

Vragen? 

Heb je vragen over de subsidieregelingen? Dan helpen Bas Klompenhouwer en Bor Houwers je graag verder. Neem vrijblijvend contact met hun op. 

Annelou Olde Beverborg

Annelou Olde Beverborg

Juridisch adviseur

088 2531324 | aoldebeverborg@alfa.nl


Meer over Annelou