Banner

Lenen van jouw BV? Fiscale resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

13 juni 2022 | Door:  Maarten Westerveld

Lenen vanuit jouw eigen vennootschap (zoals een BV) aan jezelf in privé als DGA kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Misschien ben je dat ook van plan of heb je al jaren één of meerdere leningen bij jouw eigen BV lopen. Maar wat (fiscaal) zo aantrekkelijk was, geeft geen garantie voor de toekomst. Door steeds veranderende regelingen en tarieven is het verstandig om dit regelmatig onder de loep te nemen. Misschien valt er nu nog wat bij te sturen of te plannen.

Verschillende vormen van financieren

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden bij jouw BV. Zo kun je lenen van of lenen aan jouw eigen BV, waarbij iedere vorm van financieren zijn eigen fiscale gevolgen heeft. Veelal worden geringe bedragen over en weer geleend in rekening-courant. Maar daarnaast kan ook een financiering aan privé worden verstrekt voor de aankoop van bijvoorbeeld een eigen woning, beleggingspand, vakantiewoning, effectenportefeuille, etc. Afhankelijk van het doel kan beoordeeld worden hoe dit fiscaal zo vriendelijk mogelijk geregeld kan worden. Door optimaal gebruik te maken van de regelingen kan dit zelfs een fiscaal voordeel opleveren. Toch is het van belang om kritisch te zijn en te blijven op dergelijke financieringen.

Beoordeel bestaande financieringen  

Allereerst is het goed om regelmatig lopende financieringen bij jouw BV te beoordelen. Een lening moet namelijk onder zakelijke voorwaarden zijn afgesloten. Heb je een financiering bij jouw eigen BV lopen? Controleer dan of de zakelijke voorwaarden schriftelijk vastliggen. Ook is het goed om regelmatig te beoordelen of een lening nog aan de voorwaarden voldoet.

Daarnaast is het aan te raden om periodiek te beoordelen of een financiering op huidige wijze nog wel gewenst is voor jouw specifieke situatie. Wellicht ga je ervan uit dat dit bij het afsluiten van de leningen allemaal goed beoordeeld en vastgelegd is. Echter, door veranderende belastingtarieven en regelingen kan het nu ineens (heel) anders uitpakken.

Als voorbeeld een lening voor de eigen woning van de DGA. Heb je in het verleden een dergelijke lening bij jouw eigen BV afgesloten? Dan heeft dit waarschijnlijk jarenlang fiscaal voordeel opgeleverd. Dit komt doordat het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek in privé groter was dan de belastingheffing op deze rente bij jouw eigen BV. Maar vanaf volgend jaar kan dit ineens anders zijn, met als gevolg dat het belastingvoordeel lager is dan de belastingheffing op deze rente.

En heb je deze eigenwoninglening al lopen vanaf 2001, dan vervalt in 2031 de hypotheekrenteaftrek. 2031 lijkt nog ver weg, maar met de te verwachten aankomende belastingplannen kun je wellicht beter nu al in actie komen.

Rekenvoorbeeld

Stel, je hebt een aflossingsvrije eigenwoninglening bij jouw eigen BV met een hoofdsom van € 200.000 en een rente van 2% (€ 4.000 rente op jaarbasis). Voor de komende belastingjaren kan dit als volgt uitpakken:

2021

Maximale hypotheekrenteaftrek (in privé)  € 1.720 (€ 4.000 x 43%)
Belasting over rente:  
VPB  € 600 -  (€ 4.000 x 15%)
AB-heffing  € 915 - ((€ 4.000 - € 600) x 26,9%)
Resteert    € 205 (voordeel)

2022

Maximale hypotheekrente aftrek (in privé) € 1.720 (€ 4.000 x 43%)
Belasting over rente:  
VPB  € 600 -  (€ 4.000 x 15%)
AB-heffing  € 915 - ((€ 4.000 - € 600) x 26,9%)
Resteert  € 85 (voordeel)

2023*

Maximale hypotheekrente aftrek (privé) € 1.482 (€ 4.000 x 37,05%)
Belasting over rente (bij BV):  
VPB € 600 -  (€ 4.000 x 15%)
AB-heffing € 915 - ((€ 4.000 - € 600) x 26,9%)
Resteert         € -33 (nadeel)

* te verwachten belastingtarieven 2023

Heb je naast de eigenwoninglening nog andere financieringen bij jouw BV van in totaal meer dan € 700.000? Dan krijg je naar verwachting volgend jaar te maken met de nieuwe regeling omtrent excessief lenen. Wanneer je dit wilt voorkomen, kan het verstandig zijn om nu nog iets te regelen.

Voorjaarsnota 2022

Als gevolg van een begrotingstekort bij het kabinet is de verwachting dat dit tekort aankomende jaren aangevuld gaat worden met onder andere belastingverhogingen. In de onlangs verschenen voorjaarsnota 2022 zijn de eerste plannen al bekend gemaakt. Hoewel dit nog geen wetgeving is, is het wel verstandig om hier rekening mee te houden en hierover na te denken.

Om belastingnadeel te voorkomen, kan het een oplossing zijn om bestaande leningen af te lossen middels een dividenduitkering vanuit jouw BV. In de voorjaarsnota 2022 is een voorstel opgenomen om de belastingheffing op dividenduitkeringen (aanmerkelijk belang tarief in box 2) vanaf 2024 te wijzigen. Het voorstel is dat de belastingheffing op dividenduitkeringen in twee schijven gaat plaatsvinden:

Door de aflossing goed te plannen kan worden voorkomen dat (een deel van) de aflossing van de lening wordt belast tegen het hoge tarief van 29,5%.

Daarnaast is het de verwachting dat de vennootschapsbelasting komende jaar/jaren toeneemt bij een gelijkblijvende winst, waardoor rente-ontvangsten bij de BV sneller tegen het hoogste tarief belast kunnen worden.

Kom nu in actie!?

Het is aan te raden om te beoordelen of jouw bestaande financiering bij jouw BV nog wel gewenst is. Afhankelijk van jouw specifieke situatie is er nu wellicht nog ruimte om dit fiscaal vriendelijk bij te sturen. Wacht daarom niet te lang, reken jouw situatie door en bekijk wat de mogelijkheden zijn. Wij helpen je hierbij uiteraard graag.

Maarten Westerveld

Maarten Westerveld

Fiscaal adviseur

088 2533553 | mwesterveld@alfa.nl


Meer over Maarten