Banner

Het Professioneel Ontwikkeltraject

12 juli 2019 | Door:  Hero Meerveld

Bij Alfa krijg je veel kansen om je te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie, binnen de functie maar ook als persoon. Naast dat Alfa waarde wil toevoegen bij haar klanten willen ze ook waarde toevoegen aan haar medewerkers.

Mijn naam is Hero Meerveld, werkzaam binnen Alfa in het cluster salaris en personeel(SnP) als salarisadviseur. Nadat ik de kans heb gekregen om via Alfa mij te verdiepen in het vakinhoudelijke deel (VPS) heb ik nu de kans gekregen om deel te nemen aan het Professioneel Ontwikkeltraject (PO-traject).

Het PO-traject is een programma waaraan een groep leeftijdsgenoten (25-35 jaar) van verschillende disciplines binnen Alfa deelnemen. In het traject gaan we terug naar onze basis, onze eigen normen en waarden, maar kijken we ook naar de normen en waarden van Alfa. We ontdekken waar onze kracht ligt en hoe we die het beste in kunnen zetten ten voordele van ons zelf, maar ook hoe we onze krachten in kunnen zetten om onze klanten zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.

Het lesprogramma is vooral gericht op het leren in de werkomgeving. Opdrachten worden in de praktijk uitgevoerd en vervolgens gedeeld op de lesdagen. We behandelen binnen het traject verschillende theorieën (denk bijvoorbeeld aan de 7 eigenschappen van Covey). Op die manier kijken we bewust naar situaties hebben we het er met elkaar over en leren we van elkaar.

Het is voor mij waardevol om deel te kunnen en mogen nemen aan het persoonlijk leiderschap traject. Hoe haal ik het beste uit mijzelf en waar liggen mijn valkuilen? Zien anderen mijn gekregen talenten en ga ik er op de juiste manier mee om? Kortom, ik ervaar het als een leerzaam traject en een mooie kans die Alfa mij biedt!

Hero Meerveld

Hero Meerveld

Salarisadviseur

088 2532261 | hmeerveld@alfa.nl


Meer over Hero