Marieke  van Keeken

Marieke van Keeken

Bedrijfskundig adviseur


Recente artikelen van Marieke

De toekomst van jongvee op jouw bedrijf

De toekomst van jongvee op jouw bedrijf

22 oktober 2019

Wat is het effect van de invoering van het stelsel van fosfaatrechten geweest op de omvang van de veestapel? Lees meer over de ontwikkeling in de hoeveelheid jongvee.

Sleepvoetverbod voor mest uitrijden: wat nu?

Sleepvoetverbod voor mest uitrijden: wat nu?

14 februari 2019

Reed je elk jaar drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uit op je grasland op klei- en veengrond? Sinds 1 januari 2019 is dit niet meer toegestaan. Vanaf nu moet het emissiearm. Dit wordt ook wel het sleepvoetverbod genoemd. Tijdens de uitrijperiode van 16 februari tot 15 september mag je geen sleepvoetbemester gebruiken om in strookjes mest tussen het gras aan te brengen