Banner

Wet DBA, controleer de looptijd van je (model)overeenkomst!

31 augustus 2021 | Door:  Sabine Rozeboom

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling arbeidsrelatie) heeft de VAR (verklaring arbeidsrelatie) vanaf 1 mei 2016 vervangen. Vanaf dat moment werd het mogelijk om een (model)overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Is jouw overeenkomst in 2016 goedgekeurd, dan is er in 2021 actie vereist! Een goedgekeurde overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. De eerste goedkeuringen verlopen daardoor in 2021.  

Heb je een eigen (model)overeenkomst voorgelegd aan de Belastingdienst? 

Maak je als opdrachtgever gebruik van een eigen (model)overeenkomst die in het verleden is goedgekeurd door de Belastingdienst, dan is het van belang de afloopdatum van de goedkeuring te controleren. Na vijf jaar moet verlenging van de goedkeuring voor de (model)overeenkomst aangevraagd te worden om de zekerheid over het niet inhouden van loonheffingen te behouden.  

Uiteraard blijft het altijd van het van belang om de feiten en omstandigheden van de gebruikelijke arbeidsverhoudingen tussen jou als opdrachtgever en je opdrachtnemers (zzp’ers) naast de door jou gebruikte (model)overeenkomst te leggen. Zijn de feiten en omstandigheden van de arbeidsverhouding anders dan is omschreven in de (model)overeenkomst, dan zul je eerst de modelovereenkomst in overeenstemming moeten brengen met de praktijk voordat je verlenging kunt aanvragen. Je Alfa adviseur kan je hierbij van dienst zijn. 

Gebruik je een (model)overeenkomst van een brancheorganisatie? 

Gebruik je een goedgekeurde overeenkomst van een branchevereniging, vraag dan bij deze vereniging na of de overeenkomst is verlengd. Of bekijk dit op de site van de Belastingdienst, de  geldigheidsduur van de modelovereenkomsten staat op deze site. 

Om een arbeidsrelatie te toetsen, kan gebruik worden gemaakt van de pilot zzp-webmodule van de Belastingdienst. Hiermee kun je als opdrachtgever een check doen op de arbeidsrelatie met de zzp’er die je inhuurt.  

Let op:  dit is een pilot en kan je de juiste richting geven, maar geen zekerheid.  

Hoe gaat het verder met de DBA? 

De handhaving rondom de arbeidsverhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) is opgeschort tot minimaal oktober 2021 en eindigt pas wanneer het kabinet dit besluit.  Vooralsnog betekent dit dat de Belastingdienst geen boete of naheffingen oplegt, als achteraf de dienstbetrekking ‘anders’ wordt gekwalificeerd. Wel zijn er uitzonderingen voor zogenoemde ‘kwaadwillenden’ en situaties waarbij opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet opvolgen. In deze situaties handhaaft de Belastingdienst wel.   

Op dinsdag 21 september is het weer Prinsjesdag, maar de verwachting is dat het DBA-dossier op Prinsjesdag onaangeroerd blijft en dat de opschorting van de handhaving blijft. Het nieuw te vormen kabinet zal deze hete aardappel op het bord gaan krijgen.   

Heb je vragen of wil je een arbeidsrelatie laten toetsen, neem dan contact op met je Alfa contactpersoon.   

Sabine Rozeboom

Sabine Rozeboom

Fiscaal adviseur

088 2531663 | srozeboom@alfa.nl


Meer over Sabine