Banner

Vergunningsplicht beweiding en bemesting onwerkbaar

24 juni 2019 | Door:  Hans de Bie

Ook Alfa was verrast over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het bijzonder over het besluit dat het weiden van vee en het bemesten van grond niet 'vergunningvrij' mocht worden gemaakt, omdat volgens de bestuursrechter niet vooraf uitgesloten is dat dit effect heeft op natuurgebieden in de omgeving.

Brief aan de minister

Als deelnemer van het Convenant Weidegang zetten wij ons in voor de koe in de wei en de uitspraak van de Raad van State zou ertoe kunnen leiden dat er noodgedwongen meer koeien op stal gaan.

Via een brief aan minister Schouten hebben we, samen met de andere partners van het convenant weidegang, aangegeven dat een vergunningsplicht voor individuele beweiding en bemesting onwerkbaar is.

Het kan en mag niet zo zijn dat door rechterlijke uitspraken het weiden van vee wordt bemoeilijkt. Koeien in de wei horen bij een mooi en duurzaam Nederland. Een vergunningplicht staat daar haaks op.

Wij hopen dat de brief bijdraagt in de zoektocht naar een oplossing wat in de praktijk goed toepasbaar is.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans