Banner

Verdere groei voor Alfa in 2018, maar arbeidsmarkt wordt knellende factor

7 maart 2019 | Door:  Koert van der Bij

Alfa Accountants en Adviseurs heeft in 2018 de omzet verder zien stijgen tot 81,3 miljoen euro. Dat is een plus van vier procent ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit de jaarcijfers van Alfa. De winst na vennootschapsbelasting is zeventien procent hoger dan het jaar ervoor: zes miljoen euro.

Al een paar jaar laten de cijfers van de 32 Alfa-kantoren een stabiele stijging zien. Deels is die toename toe te schrijven aan de overname van een lokaal kantoor, deels ook is er sprake van autonome groei. Koert van der Bij, lid van de Raad van Bestuur: “We halen vooral meer omzet uit advieswerkzaamheden. Onze klanten vragen onder andere meer begeleiding bij fiscaal en juridische zaken. Maar ook advies bij bedrijfsovernames en hrm gerelateerde vraagstukken nemen toe”.

Krappe arbeidsmarkt

De opgaande lijn zal dit jaar doorzetten verwacht Van der Bij. Maar ook Alfa wordt geconfronteerd met een krappere arbeidsmarkt. “Er staan structureel enkele tientallen vacatures open. Daarmee begint de arbeidsmarkt nu onze grootste beperkende factor te worden.”

Alle medewerkers mede-eigenaar

Alfa anticipeert daarop o.a.door zich als werkgeversmerk meer te profileren. De regeling MEBO (Management and Employee Buy Out) biedt medewerkers de mogelijkheid mede-eigenaar te worden door de aankoop van certificaten. De regeling is een mooi voorbeeld van de werkgever die de organisatie wil zijn. Medewerkers die na 1 januari 2019 bij Alfa in dienst treden krijgen als blijk van vertrouwen bij een vast contract tien kerncertificaten.

Meer inzetten op duurzaamheid

Ook wil Alfa haar profilering als ‘duurzame’ accountant nog meer invulling geven. Als uitvloeisel daarvan is advisering op het gebied van duurzaamheid een dienst die in opkomst is. Lokaal participeert Alfa in ‘groene’ initiatieven. In 2018 ging een eigen innovatielab van start, bedoeld om meer zicht te krijgen op vragen die de transitie naar de circulaire economie met zich meebrengt.

Verwachtingen 2019

2019 lijkt voor Alfa een mooi jaar te worden. De organisatie verwacht wederom een omzetgroei en een stabiel rendement. Er wordt een kantoor in Emmen geopend en naar verwachting zal er ook een overname gaan plaatsvinden. 

Koert van der Bij

Koert van der Bij

Lid Raad van Bestuur

088 2531000 | kvdbij@alfa.nl


Meer over Koert