Banner

Subsidiebedrag saneringsregeling varkenshouderij in beeld

25 november 2019 | Door:  Hans de Bie

Op 21 november 2019 heeft het ministerie de vergoeding voor varkensrechten in de Saneringsregeling varkenshouderij bekend gemaakt. Naast de varkensrechten is er ook een vergoeding per m2 voor het waardeverlies van de dierverblijven, mestsilo’s, voersilo’s en mestkelders. Hierbij wordt rekening gehouden met de levensduur van de dierenverblijven. De vergoeding is 65% van de berekende gecorrigeerde vervangingswaarde.

Vergoeding varkensrechten

Varkenshouders in concentratiegebied Oost krijgen per ingeleverd varkensrecht € 52. Voor concentratiegebied Zuid is dit € 151. De prijzen zijn door Wageningen Universiteit (WUR) vastgesteld.

Subsidiebedrag berekenen

Aan de hand van de vastgestelde prijs voor varkensrechten en de systematiek van het bepalen van de vervangingswaarde kan het geschatte subsidiebedrag berekend worden.

Heb je een varkenshouderijbedrijf in de concentratiegebieden Oost of Zuid? En wil je berekenen hoeveel subsidie je kunt krijgen als je stopt op die locatie?

Neem dan contact op met een specialist van Alfa die via een rekenmodel het geschatte subsidiebedrag voor jou in beeld kan brengen.

Alfa is dichtbij

Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Meer artikelen over de saneringsregeling varkenshouderij zijn ook te lezen op onze website, onder andere:

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans