Banner

Op welke kengetallen stuur je in de geitenhouderij?

14 oktober 2019 | Door:  Annemieke Tromp

Om een melkgeitenbedrijf te sturen is goede management informatie van belang. Hiervoor is  actuele en uitgebreide  informatie nodig. Alfa presenteert al deze informatie in het Bedrijfs Analyse Systeem oftwel het BAS-rapport.

Financiële kengetallen

De financiële kengetallen worden weergegeven in absolute bedragen en per 100 kg melk. Daarnaast staan de cijfers van het voorgaande jaar in het rapport om een goede vergelijking te maken.

Technische kengetallen

Ook bij de technische kengetallen worden de cijfers van 2 jaar weergegeven. Productie- en veemanagement gegevens (figuur 1) vallen onder technische kengetallen. Net als de gemiddelde veeprijzen per lam of melkgeit.

Figuur 1 tabel Veemanagement getallen BAS voorbeeldrapport

Bancaire kengetallen

In figuur 2 zijn een aantal van de bancaire kengetallen weergegeven. Wanneer je gaat  investeren en de financiering uitbreiden zijn dit belangrijke gegevens om te toetsen.

Figuur 2 tabel financiële kengetallen BAS voorbeeldrapport

Begroting

Om nog meer uit het BAS rapport te halen kan er een bedrijfsspecifieke begroting worden gemaakt.

Een bedrijfskundige stelt samen met jou een bedrijfsspecifieke begroting op. In deze  begroting wordt rekening gehouden met de bedrijfsspecifieke factoren, strategische planning en visie. Ter voorbereiding komen de volgende vragen aan de orde; wat is je  ambitie? Wat is je strategie? Met welke beperkende factoren heeft het bedrijf te maken en is er bijsturing nodig?

Alle management informatie in één overzichtelijk rapport. Dit geeft rust en inzicht. Wil je een voorbeeld inzien? Download dan het voorbeeldrapport via BAS Melkgeiten

Neem voor aanvullende informatie of specifieke vragen contact op met één van onze specialisten. Wil je het fiscaal resultaat verder optimaliseren? Zie artikel Houd meer geld in je geitenhouderij

Annemieke Tromp

Annemieke Tromp

Bedrijfskundig adviseur

088 2532021 | atromp@alfa.nl


Meer over Annemieke