Banner

Jaaroverzicht accountancy: goed gelezen artikelen in de herhaling

16 december 2020 | Door:  Sander van Asselt

Het zijn misschien wel de donkerste dagen voor Kerst die we sinds lange tijd gekend hebben. We zullen de komende feestdagen in klein gezelschap moeten vieren. 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de anderhalvemetersamenleving, de lockdown, mondneusmaskers, geen handen meer schudden en niezen in de elleboog. Maar ook van de ellenlange Brexit-discussie en het niet willen accepteren van een verkiezingsnederlaag door Trump. Aan de andere kant bracht 2020 ons ook de doorbraak van thuiswerken. Gelukkig is niet alles veranderd in de wereld. Weliswaar in aangepaste vorm biedt de Top 2000 nog steeds houvast in de laatste week van het jaar. Het afgelopen jaar hebben we weer over vele onderwerpen geschreven. Graag deel ik een selectie uit onze nieuwsbriefartikelen 2020.

Digitale veiligheid

Het vele thuiswerken zorgt voor minder verkeer op de snelwegen en draagt bij aan beperking van de verspreiding van het c-virus. Echter, het zorgt voor veel meer verkeer op het digitale pad. Meer dan ooit is een digitale autogordel van belang om je bedrijfsgegevens te beveiligen. Alfa collega Dennis Out geeft hiervoor een aantal handreikingen:

Ondernemersvraagstukken

Waar we op de televisie ook naar keken, waar we op de radio naar luisterden of welke krant of tijdschrift we lazen, vrijwel altijd gingen de onderwerpen over het c-virus. De wereld daarbuiten leek wel stil te staan. Toch gaat het ondernemerschap door, al dan niet in zeer aangepaste vorm.

Collega Martin van den Brink besteedt aandacht aan een aantal ondernemersvraagstukken:

Vordering afwaarderen

Of je per balansdatum een openstaande debiteurenvordering mag afwaarderen is gebonden aan verslaggevingsregels. Collega Hannie Versteegh legt uit hoe dit werkt:

Onderhanden werken versus onderhanden projecten

Deze twee termen hebben beide te maken met werkzaamheden die op de balansdatum nog onderhanden zijn. Toch zit er een groot verschil in de verslaggevingsvoorschriften van deze twee balansposten. Bijvoorbeeld of je tussentijds winst mag nemen of niet. In een meerluik staan Jasper van der Wel en Rohalt Janssens stil bij een aantal aspecten van deze materie. In 2021 volgt nog een bijdrage over projectadministratie.

Blijf op de hoogte

Wil je het komend jaar op de hoogte blijven van de actualiteiten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Tot slot spreek ik, mede namens de andere redacteuren, mijn dank uit dat je onze bijdragen leest. Ik wens je mooie (aangepaste) feestdagen toe. Bovenal wens ik je een goede gezondheid en voorspoedige vooruitzichten toe.

P.S. Queen is dit jaar van de troon gestoten. Tja, niet zo gek na zo’n ‘Rollercoaster’ van een jaar...

Sander van Asselt

Sander van Asselt

Accountant Bureau Vaktechniek Accountancy

088 2531291 | svanasselt@alfa.nl


Meer over Sander