Banner

InnovatieTafels voor en door ondernemers

26 juli 2022 | Door:  Hans de Bie

Om jouw bedrijf toekomstbestendig te maken én te houden, kun je niet zonder een financieel gezonde basis. Innovatie is hiervoor noodzakelijk. Maar door de dagelijkse drukte is het niet altijd dringend genoeg om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. De InnovatieTafels doorbreken die cirkel en Alfa is kennispartner van dit initiatief.

Wat is een InnovatieTafel?

Een InnovatieTafel bestaat uit een groep van acht ondernemers met belangstelling voor innovatie. Je komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar onder begeleiding van twee moderatoren. In jouw zorgvuldig samengestelde groep wordt je omringd door waardige, uitdagende sparringpartners. Op de agenda staan door de deelnemers zelf gekozen thema’s die met innovatie te maken hebben. Denk aan:

Samen aan de keukentafel

De bijeenkomsten van de InnovatieTafels vinden plaats aan de keukentafel van de deelnemers. Dilemma’s kunnen zo ter plekke in beeld worden gebracht. Bovendien is de keukentafel de plek waar het échte denkwerk in de praktijk vaak plaatsvindt. Afhankelijk van het thema schuift er ook een expert aan uit het netwerk van de leden of van de moderatoren.

Oplossingen voor ondernemers

Via de InnovatieTafels willen we jou en andere ondernemers uit diverse agro en food sectoren met elkaar verbinden. Juist buiten de grenzen van jouw eigen sector liggen de mooiste innovatiekansen. We willen samen met jou werken aan een gezonde en duurzame toekomst.

Bottom-up innovatie

Je krijgt aan tafel versneld toegang tot relevante kennis en contacten. Precies op het juiste moment, namelijk het moment dat jij zelf bepaalt en je er dus klaar voor bent om actie te ondernemen. Want InnovatieTafels gaat over luisteren en praten, maar ook over doen. In gesprek aan tafel stimuleren we bottum-up innovatie, om zo te komen tot nieuwe samenwerkingen, projecten en innovaties.

Meer weten of meedoen?

Alfa is kennispartner van InnovatieTafels. Op de website vind je referentieverhalen van deelnemers en experts die al actief zijn met een InnovatieTafels.

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook graag met andere ondernemers aan de slag met innovatie? Meld je nu aan via innovatietafels  of neem contact op met Hans de Bie, marktmanager Food & Agri via de mail of bel hem op 06 21 34 55 57.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans