Banner

Heb je nog levensloopsaldo tegoed? Dit kun je ermee doen

8 februari 2021 | Door:  Dick Leeuw

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Op grond van deze regeling was het mogelijk om een deel van het loon te sparen voor specifieke doeleinden. Mogelijkheden waren minder werken of het nemen van een sabbatical.  Uiteindelijk mocht het opgespaarde saldo overal voor worden gebruikt. Op grond van een overgangsregeling kon het opgebouwde levensloopsaldo blijven staan. In 2013 en 2015 was er de mogelijk om tegen een korting van 20% dit levensloopsaldo ineens op te nemen. Heb je geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, lees dan dit artikel.

Uitkering ineens

Het saldo dat nog niet is uitgekeerd wordt in 2021 uitgekeerd. Om praktische redenen gebeurt dit op 1 november 2021. De uitvoerder van de regeling houdt deze loonbelasting in. Dit is dus niet de (ex-)werkgever. Wellicht heb je ook nog een levensloopverlofkorting opgebouwd. Deze korting mag in mindering worden gebracht op de verschuldigde loonbelasting.

Het is echter voor de uitvoerder niet mogelijk om deze korting toe te passen. Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2021 moet je daarom zelf deze korting invullen. Afhankelijk van je leeftijd op 1 januari wordt  op de uitkering  Zorgverzekeringswetpremie ingehouden. Bij een hoge uitkering kan het voordelig zijn om de zogenoemde middelingsregeling voor de inkomstenbelasting toe te passen.

Geld niet direct nodig?

Heb je het uitgekeerde bedrag van het levensloopsaldo niet direct nodig, dan kun jij naar de mogelijkheden kijken om slim met je geld om te gaan. Hieronder heb ik er vier opgenomen.

1. Pensioen
Als je het geld lang niet nodig hebt en je pensioenregeling de ruimte biedt, dan kan je het levensloopsaldo omzetten in pensioen. Het nadeel is wel dat je voor een langere periode niet de beschikking hebt over het geld. Bovendien ben je afhankelijk van de uitvoeringsinstantie voor het rendement op het gestorte bedrag.

2. Lijfrente
Je kunt het geld ook gebruiken voor een lijfrente. Het voordeel is je zelf het rendement kiest. Je kunt gaan beleggen, sparen of beide opties combineren. Ook ben je niet gebonden aan een levenslange uitkering. Helaas is het niet mogelijk om het levensloopsaldo rechtstreeks om te zetten. Je bent gebonden aan de regels die gelden voor een lijfrentestorting. Lees hierover meer in dit artikel.

3. Aflossing hypotheek
Uiteraard kan het saldo ook worden gebruikt voor een aflossing van de hypotheek of om ermee te gaan beleggen. Wellicht dat de aflossing van de schuld in combinatie met de gestegen waarde van de woning een verlaging van de maandelijkse rentelast oplevert. Zo kan wellicht een relatief geringe aflossing tot een langdurig hoog rendement/voordeel leiden.

Voorbeeld
De eigenwoningschuld bedraagt € 385.000. De WOZ-waarde van woning bedraagt € 400.000. Stel dat de huidige rente, bij een schuldwaardeverhouding van meer dan 90%, 2% per jaar bedraagt.
De woning is in waarde gestegen tot € 420.000.  De schuldwaardeverhouding bedraagt dan 92% (385/420), nog steeds meer dan 90%. Door € 10.000 af te lossen op de schuld bedraagt deze verhouding 89% (375/420). Stel dat voor deze schuldverhouding de rente 0.25% lager is.
Het taxeren en de aflossing levert een bruto voordeel (= minder rente betalen) op van € 1.100 per jaar. Dit komt per saldo neer op een bruto rendement van  11% (1.100/100.00). Door het uitgekeerde bedrag van de levenslooprekening op de spaarrekening te laten staan wordt dit rendement en dus het voordeel niet behaald.

4. Beleggen
Het kan ook zijn dat de aflossing niet of nauwelijks een voordeel oplevert. Ook is het misschien niet wenselijk dat het geld wordt vastgelegd in stenen. Een alternatief is de netto uitkering te beleggen en te gebruiken om vermogen op te bouwen.

Afsluitend

Het is een feit dat het levenssaldo wordt uitgekeerd. Heb je het geld niet direct nodig, dan zijn er diverse mogelijkheden. Hierboven zijn in het kort de verschillende mogelijkheden beschreven. Wil je graag weten welke mogelijkheid het beste bij jouw persoonlijke situatie past? Neem dan contact op met een van onze financieel adviseurs. Met meer dan 30 vestigingen in Nederland is Alfa altijd dichtbij.

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick