Banner

Heb je als dga recht op btw-aftrek bij een nieuwbouwwoning?

2 juli 2021 | Door:  Dick Leeuw

Op verjaardagen wisselen ondernemers met regelmaat spannende verhalen over aftrekposten en fiscale voordelen uit. Geliefde onderwerpen: de auto, de werkruimte of de woning. Wat die laatste betreft: stel dat je in privé een woning gaat bouwen of er recent één hebt gebouwd. Wat kan je dan eigenlijk met de btw? Niets, tenzij je die woning ook zakelijk gebruikt. En daar kan al snel sprake van zijn! Denk maar aan een werkkamer in je woning.

Tot enkele jaren geleden was het zelfs mogelijk om de volledige btw in aftrek te brengen. Vervolgens werd jaarlijks een deel van de in aftrek gebrachte btw gecorrigeerd. De mogelijkheid tot volledige aftrek leverde een aardig financieringsvoordeel op. Sinds 2011 is het systeem aangepast. Recht op btw-aftrek bestaat alleen voor zover je de woning zakelijk gebruikt. Nog steeds kan dat erg interessant zijn. Ook voor de dga zijn er mogelijkheden om een deel van de btw van een nieuwbouwwoning terug te vragen.

Je moet wel ondernemer zijn!

Als dga heb je in principe geen recht op aftrek van de btw. Je voldoet namelijk niet aan het vereiste dat je ondernemer moet zijn. Uiteraard kun je, net als ieder ander, soms toch btw-ondernemer zijn.

Een van de meest voorkomende situaties is tegenwoordig het optreden als energieleverancier (met zonnepanelen op je dak). Een andere manier om als ondernemer te worden aangemerkt is de verhuur van een werkkamer aan je eigen bv.

Verhuur werkkamer

Niet bij elke verhuur van een werkkamer wordt de dga als ondernemer aangemerkt. Er moet sprake zijn van ‘echte’ verhuur. De ruimte moet duurzaam ter beschikking zijn gesteld aan de bv om te worden gebruikt als bijvoorbeeld kantoorruimte. Ook moet dit vertrek daadwerkelijk worden gebruikt als kantoorruimte en moet de bv een vergoeding voor het gebruik betalen. Uiteraard moet er btw verschuldigd zijn over de vergoeding.

Er moet dus worden geopteerd voor btw-belaste verhuur. Zonder belaste prestaties immers geen aftrek. De rechter heeft zich in het verleden positief uitgesproken over btw aftrek bij verhuur van een werkkamer. We zien echter tegenwoordig steeds vaker dat de Belastingdienst kritisch meekijkt en hier en daar de aftrek weigert. Naar onze mening is dat ten onrechte.

Leveren van energie

Door met zonnepanelen energie op te wekken en te leveren aan het net ben je zonder meer ondernemer voor de btw. Ook is deze levering belast met btw. Daar is geen discussie over. En als de panelen op het dak van de woning worden geplaatst, dan komt daarmee ook de btw-aftrek op een deel van de bouw-btw in zicht, net als bij de werkkamer. Evenals bij de werkkamer merken wij dat de Belastingdienst de aftrek niet in alle gevallen erkent. Het is wachten op meer rechtspraak op dit punt. Tot die tijd stellen we ons nadrukkelijk op het standpunt dat recht zou moeten bestaan op btw-aftrek.

Hoeveel btw mag ik dan terugvragen?

Is vastgesteld dat je als ondernemer wordt aangemerkt? Dan is de vraag hoeveel van de nieuwbouw-btw in aftrek mag worden gebracht. Voor het deel van de woning dat je als ondernemer gebruikt bestaat naar onze mening recht op aftrek. Het gaat dan om de vloeroppervlakte van de werkkamer en/of vierkante meters van het dak waarop de zonnepanelen liggen, ten opzichte van de totale oppervlakte van de woning (incl. de vierkante meters van het dak waarop de zonnepanelen liggen).

Ingewikkeld en genuanceerd

Dit korte artikel beschrijft de hoofdlijnen. Bovendien is slechts ingegaan op de aftrek van de btw bij bouw of aanschaf van een nieuwbouwwoning. Ook de btw voor onderhouds- en verbouwingskosten kun je onder voorwaarden terugvragen. Zomaar als dga de volledige btw in aftrek brengen is niet aan de orde. Er zijn nogal wat nuances.  Dat er op grond van de rechtspraak mogelijkheden tot aftrek van btw liggen wil niet zeggen dat deze aftrek wordt geaccepteerd. Op dit moment wordt veel geprocedeerd over dit onderwerp. Houd daarom rekening met een weigering van aftrek bij het plannen van bijvoorbeeld de benodigde financiering.  Benieuwd waar de mogelijkheden en aandachtspunten liggen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Dick Leeuw

Dick Leeuw

Belastingadviseur

088 2532778 | dleeuw@alfa.nl


Meer over Dick