Banner

Fiscale plannen Voorjaarsnota 2022

1 juni 2022 | Door:  Jasper Gorter

Recent werd de voorjaarsnota openbaar gemaakt. Gezien alle ontwikkelingen is deze nota belangrijker dan anders. In dit geval staan er ook diverse belangrijke fiscale voornemens in. Wij zetten de belangrijkste plannen voor je op een rij. 

Context 

Het kabinet ziet zich gedwongen om maatregelen te nemen om de overheidsfinanciën te verbeteren Redenen hiervoor zijn onder andere de stijgende energierekeningen, de coronasteun van de afgelopen jaren, de oorlog in Oekraïne maar ook de budgettaire gevolgen van het arrest van de Hoge Raad over box 3. Het gaat hierbij om miljarden. Het kabinet heeft de keuze gemaakt om met name de belastingtarieven voor ondernemers en vermogenden te verhogen. 

Maatregelen voor ondernemers 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding 
Er komt een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023. Nu bedraagt deze – al jarenlang – 19 cent per kilometer. Waarschijnlijk stijgt dit per 2023 naar 21 cent per kilometer en in 2024 naar 23 cent per kilometer. Zowel ondernemers als werknemers kunnen hiervan profiteren. 

Verhoging gebruikelijk loon 
Als dga ben je gebonden om jezelf een minimaal salaris uit te betalen. Dit minimale salaris is het hoogste van drie wettelijke mogelijkheden, namelijk 48.000 euro, het loon van de meestverdienende werknemer of minimaal 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Voor wat betreft de laatstgenoemde mogelijkheid gaat het percentage omhoog van 75% naar 85% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Wanneer bijvoorbeeld het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking 100.000 euro is, betekent dit in de praktijk een verplichte loonsverhoging met 10.000 euro, van 75.000 naar 85.000 euro per jaar.  

Tarief box 2 
Op dit moment is het tarief in box 2 26,9%. Per 2024 zal dit tarief voor de eerste 67.000 euro aan box 2-inkomen (zoals dividend en/of verkoopwinst) dalen naar 26%. Voor het box 2-inkomen vanaf 67.000 euro stijgt het tarief echter naar 29%. Er wordt dus een twee schijven stelsel ingevoerd. Dit betekent dat het vanaf dit jaar goed is om te kijken in hoeverre het aantrekkelijk is om extra dividend uit te keren gezien de verwachte verhoging van het tarief en vanaf 2024 jaarlijks te kijken of en in hoeverre het aantrekkelijk is om dividend binnen de 67.000 euro-schijf uit te keren.  

Tarief vennootschapsbelasting 
Op dit moment zijn de tarieven voor de vennootschapsbelasting als volgt: 

Met ingang van 2023 wordt het lage tarief van 15% over de eerste 200.000 euro aan winst betaald. Vanaf een winst van 200.000 euro is het tarief 25,8%. Kortom, de eerste schijf wordt vrijwel gehalveerd en is daarmee weer terug op het niveau van 2020. 

Bedrijfsopvolgingsregelingen – wat gaat er gebeuren? 
De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Recent zijn de uitkomsten van een evaluatie van de regelingen bekend geworden. Daaruit blijkt dat de regelingen in veel gevallen niet nodig zijn omdat er voldoende liquiditeit is om o.a. schenk- of erfbelasting te betalen. In andere gevallen zou een ruime betalingsregeling kunnen volstaan. Als je al van plan was om de onderneming over te dragen, dan raden we je aan om te bekijken of je (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht kunt vervroegen. 

Opbouwmogelijkheden fiscale oudedagsreserve (FOR) vervallen  
Als ondernemer in de inkomstenbelasting kun je jaarlijks onder bepaalde voorwaarden de belastingheffing over een deel van de winst uitstellen tot een later moment, door deze winst toe te voegen aan de FOR. Deze mogelijkheden vervallen met ingang van 2023. Belastingaftrek door het opbouwen van een lijfrente (banksparen en/of beleggen) blijft gewoon mogelijk. Sterker, er is een wetvoorstel ingediend op grond waarvan jaarlijks een veel hoger bedrag als lijfrente kan worden gestort. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel per januari 2023 in werking treedt. 

Overdrachtsbelasting niet-woningen 
De overdrachtsbelasting voor niet-woningen zoals kantoor- en bedrijfspanden én woningen waarin de koper niet zelf gaat wonen wordt per 2023 verhoogd van 8 naar 10,1%. Vooruitlopend op het wetsvoorstel waarin dit geregeld zal worden, lijkt het belangrijk om waar de levering van dergelijk vastgoed nog in 2022 plaats te laten vinden. 

Overige maatregelen 

Verhoging vrijgestelde vermogen box 3 gaat niet door 
In het regeerakkoord is aangekondigd dat het in box 3 vrijgestelde vermogen van 50.000 euro zou worden verhoogd naar 80.000 euro. Deze verhoging gaat niet door. 

Btw op energienota omlaag 
Om de gevolgen van de hoge energienota te dempen, wordt per 1 juli 2022 het btw-tarief verlaagd van 21% naar 9%. Deze verlaging loopt in principe tot 31 december 2022. 

Btw-tarief zonnepanelen woning naar nul 
Voor de levering en installatie van zonnepanelen op of nabij woningen geldt vanaf 2023 een btw-tarief van nul. Daarmee wordt voorkomen dat particulieren eerst 21% btw moeten betalen en zich vervolgens moeten aanmelden als btw-ondernemer om de betaalde btw (grotendeels) terug te vragen. 

Meer informatie 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Alfa-kantoor bij jou in de buurt. Met 35 vestigingen zijn wij overal dichtbij. 

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper