Banner

Fiscale Plannen Coalitieakkoord 2021 – 2025

23 december 2021 | Door:  Jasper Gorter

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie het Fiscale Plan Coalitieakkoord 2021 – 2025 met de titel ’Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. In coalitieakkoorden zitten altijd ook ambitieuze fiscale voornemens. Dat is deze keer niet anders. Wij zetten de belangrijkste plannen voor je op een rij.

Maatregelen voor ondernemers

Zelfstandig ondernemer of in dienstbetrekking?
Al jaren is het lastig om als ondernemer te bepalen of een zelfstandige als ondernemer of toch als werknemer bij je werkt. Het vorige kabinet is het al die jaren niet gelukt om met een goede oplossing te komen. Dit kabinet zet in op een verdere ontwikkeling van een webmodule om vooraf zekerheid te verkrijgen voor zzp’ers en hun opdrachtgevers over de aard van hun arbeidsrelatie.

Versnelling verlaging zelfstandigenaftrek
Het kabinet vindt dat er te grote fiscale verschillen zijn tussen ondernemers en werknemers. Daarom verlaagt het de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 met stappen van 650 euro tot 1.200 euro in 2030. Er komt een gedeeltelijke compensatie voor deze verlaging via de arbeidskorting. Ook wordt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen ingevoerd.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Er komt een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2024. Nu bedraagt deze – al jarenlang – 19 cent per kilometer. Zowel ondernemers als werknemers kunnen hiervan profiteren.

Investeringsaftrek omhoog
De budgetten voor de Energie- en Milieuinvesteringsaftrek gaan fors omhoog.

Grens onbestraft lenen van de bv omhoog
Al enige tijd hangt boven de markt dat lenen van de eigen bv fiscaal bestraft gaat worden. Zie hier voor eerdere berichtgeving van ons op dit punt. De grens voor onbestraft lenen van de bv wordt door dit nieuwe kabinet verhoogd van 500.000 euro naar 700.000 euro.

Bedrijfsopvolgingsregelingen – nog onzekerheid
De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijk wordt oneigenlijk gebruik van de huidige faciliteiten tegengegaan. We moeten wachten op de uitkomsten van een evaluatie van de regelingen, voor duidelijk wordt wat er gaat gebeuren. Als je al van plan was om de onderneming over te dragen, dan raden we je aan om te bekijken of je (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht kunt vervroegen.

Overdrachtsbelasting niet-woningen
De overdrachtsbelasting voor niet-woningen zoals kantoor- en bedrijfspanden én woningen waarin de koper niet zelf gaat wonen wordt per 2023 verhoogd van 8 procent naar 9 procent.

Maatregelen rondom vermogen

Afschaffing leegwaarderatio in box 3
De leegwaarderatio vermindert de WOZ-waarde van verhuurde woningen die zijn belast in box 3. De vermindering hangt af van de hoogte van de huur. Dit levert een belastingbesparing op voor verhuurders van woningen. In 2023 wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 afgeschaft en verdwijnt daarmee het voordeel. Wel wordt het vrijgestelde vermogen van 50.000 euro verhoogd naar 80.000 euro.

Heffing in box 3 naar het werkelijke rendement
Het kabinet wil per 2025 een belastingheffing op het werkelijke rendement op vermogen in privé invoeren. Dit is een grote wijziging. Op dit moment wordt belasting geheven over een fictief (verondersteld) rendement. Heb je weinig rendement omdat je veel spaart, dan zul je (fors) profiteren, maar heb je veel rendement, dan ga je meer betalen. In het nieuwe box 3 stelsel zal sparen en beleggen direct op reëel rendement worden belast; de waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk echter nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar heffing over het werkelijke rendement.

Jubelton verdwijnt
De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning (105.302 euro, bedrag 2021) wordt geschrapt per 1 januari 2024. Wil je nog profiteren van deze vrijstelling, dan heb je nog een paar jaar de tijd. Op dit moment kan deze schenking over drie jaar worden uitgesmeerd. Bij de ontvanger kan dit boeterente schelen als een hypotheekschuld wordt afgelost. Als je in 2021 begint met schenken voor de eigen woning, dan kun je deze drie jaren in elk geval nog benutten.

Vennootschapsbelasting
De grondslag voor het belastbare bedrag in de vennootschapsbelasting wordt verbreed. Hierbij wordt met name gekeken naar het bij heffen van vennootschapsbelasting over winsten in landen met een lage belastingdruk. Pas als dit onvoldoende oplevert, wordt gekeken naar verhoging van het lage tarief van 15 procent of verlaging van de schijfgrens waarvoor dit lage tarief geldt (2022: 395.000 euro).

Werkgevers
Er wordt geld uitgetrokken voor lastenverlichting van het mkb middels loondoorbetaling bij ziekte en verschillen tussen een vaste en flexibele arbeidsovereenkomst worden verkleind. 

Duurzaamheid
De vrijstelling bpm voor bestelauto’s wordt per 1 januari 2024 in drie stappen afgebouwd naar nihil in 2026 en er worden voorbereidingen getroffen voor het invoeren van een systeem van betalen naar gebruik (rekeningrijden) in de automobiliteit vanaf 2030.

Meer informatie
 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Alfa-kantoor bij jou in de buurt. Met 35 vestigingen zijn wij overal dichtbij.

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper