Banner

Buitenlandse btw betaald? Vraag deze vóór 1 oktober terug!

26 augustus 2019 | Door:  Harm-Jan de Boer

Heb je in 2018 in een ander EU-land btw betaald? Dan kun je deze btw terugvragen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om btw op brandstof- of verblijfkosten. Wel moeten het zakelijke kosten zijn. Zorg ervoor dat je je teruggaafverzoek vóór 1 oktober 2019 indient bij de Belastingdienst.

Om buitenlandse btw terug te kunnen vragen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Let op! Heb je een ontheffing van administratieve verplichtingen in Nederland, dan kun je de btw uit een ander EU-land niet terugvragen.

Teruggaafverzoek buitenlandse btw

Je kunt de betaalde buitenlandse btw zelf terugvragen via een speciale site van de Belastingdienst (belastingdienst.nl, zoekterm ‘btw terug uit eu’). Daarvoor heb je inlogcodes nodig. Heb je deze nog niet, vraag deze dan – eveneens digitaal - zo snel mogelijk aan. Binnen vier weken ontvang je de inloggegevens van de Belastingdienst. Vraag die gegevens dus tijdig - ruim voor 1 oktober - aan! Natuurlijk kunnen wij ook de buitenlandse btw voor je terugvragen. Maar ook dan moet je over je inloggegevens beschikken. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact met ons op.

Het terugvragen van in de EU betaalde btw is een behoorlijk administratieve klus. Zo moet je soms facturen scannen. Het zal daarom meestal niet lonen om geringe bedragen aan btw terug te vragen.

Drempelbedragen

Het terugvragen van de in een ander EU-land betaalde btw kan al voor een btw-bedrag van minimaal 50 euro, via een teruggaafverzoek na afloop van een kalenderjaar. Het btw-bedrag moet minimaal 400 euro zijn als het gaat om een verzoek per kwartaal tijdens het kalenderjaar. Komt het btw-bedrag onder deze drempels, dan is het aan het EU-land of je verzoek wel of niet in behandeling wordt genomen.

Tijdig verzoek

Wil je gebruikmaken van deze teruggaafmogelijkheid, dan moet je verzoek hiervoor binnen zijn vóór 1 oktober 2019. Ben je te laat, dan kan het andere EU-land je teruggaafverzoek weigeren.

Let op! Wacht niet tot eind september met het teruggaafverzoek voor buitenlandse btw. Hoe meer ondernemers wachten tot het laatste moment, hoe groter de kans dat de speciale belastingdienstsite voor de teruggaaf van btw uit andere EU-landen overbelast raakt en je niet kunt inloggen.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan