Banner

Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

22 september 2021 | Door:  Arne de Beer

Heb je als ondernemer problemen met de betaling van belastingschulden of -aangiften door de coronacrisis? Een eerste aanvraag van bijzonder uitstel van betaling is nog mogelijk tot 1 oktober 2021. Is je betalingsuitstel inmiddels afgelopen? Dan krijg je automatisch een verlenging tot 1 oktober 2021. Verlenging aanvragen is hiervoor niet meer nodig, de Belastingdienst heeft het beleid op 1 september jl. aangepast.

LET OP: Lees het artikel van 12 oktober 2021 over 'Tijdelijk aanvullend uitstel belastingschulden mogelijk'

Hoe gaat het verder?

Je moet vanaf 1 oktober 2021 alle belastingen waarvoor je aangifte doet, weer op tijd betalen. Dit betekent dat aanslagen die na 1 oktober worden opgelegd (bijvoorbeeld: inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) binnen de normale termijnen moeten worden betaald. De bedragen van de btw-aangiften en loonbelastingaangiften (vanaf de tijdvakken: 3e kwartaal 2021, september 2021, 10e vierwekenperiode 2021) moeten weer op tijd op de rekening van de Belastingdienst staan. 

Betalingsregeling openstaande belastingschulden

De openstaande belastingschulden tot 1 oktober 2021 waarvoor je bijzonder uitstel (eventueel met verlenging) hebt gekregen, lopen door in een betalingsregeling. Vanaf 1 oktober 2022 (dus: één jaar later) start je met het afbetalen van jouw belastingschuld in maandelijkse termijnen.

Je ontvangt van de Belastingdienst een overzicht met de totale belastingschuld, het maandbedrag en de voorwaarden.

Voorwaarden betalingsregeling

  1. De eerste voorwaarde voor de betalingsregeling is dat je steeds je aangiften op tijd hebt ingediend. Je moet dat ook vanaf 1 oktober 2021 blijven doen.
  2. Je moet in de tweede plaats ook consequent nieuwe belastingaanslagen en -aangiften vanaf 1 oktober 2021 betalen. Lukt dit je niet? Neem dan contact met ons op, zodat we de Belastingdienst kunnen verzoeken om een aanvullende regeling. 

Invorderingsrente

Over de openstaande belastingschuld betaal je invorderingsrente. Deze is nu nog (bijna) 0%, maar wordt in stappen opgehoogd naar het oude niveau:

Wat nu als 60 maanden te kort is?

Misschien is het voor jou niet mogelijk om de hele schuld binnen 60 maanden af te lossen. Is jouw bedrijf gezond, dan kunnen er afspraken worden gemaakt. De Belastingdienst heeft toegezegd maatwerk te willen leveren. Laat je hierbij goed begeleiden.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne