Banner

Belastingheffing over vermogen in box 3: op welk rechtsherstel kun je rekenen?

29 april 2022 | Door:  Arne de Beer

Op 24 december zette de Hoge Raad met een verrassende uitspraak een dikke streep door de spaartaks. Er mag niet over méér worden geheven dan het werkelijk genoten rendement. Naar aanleiding van dit Kerstarrest deed de Belastingdienst uitspraak in verband met de zogenoemde massaalbezwaarprocedure over de jaren 2017 tot en met 2020. Alle ruim 60.000 bezwaarmakers (per jaar) die bij deze massaalbezwaarprocedures horen krijgen gelijk. Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën heeft een brief gestuurd over de manier waarop hij rechtsherstel gaat bieden. Het kabinet heeft inmiddels beslist.

Voorstel is om rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe berekening die het werkelijk rendement zo dicht mogelijk benadert. Het idee is dat dit automatisch gebeurt. Kern van de berekeningen is de aansluiting bij de echte verdeling van spaargeld en overig vermogen. Daarnaast is het rechtsherstel vooral bedoeld voor mensen met spaargeld. Op basis van deze uitgangspunten zijn twee varianten uitgewerkt: de spaarvariant en de forfaitaire variant. 

Den Haag heeft inmiddels beslist om te gaan herstellen met de spaarvariant.

Wie krijgen er compensatie?

Voor de jaren 2021 en 2022 wordt bij iedereen de box 3-belasting aangepast.  Als de belastingaanslag 2017 (en verder) nog niet vaststaat, kom je voor dat jaar ook in aanmerking voor het rechtsherstel.

Spannend blijft nog steeds wat Den Haag gaat doen voor belastingbetalers van wie de aanslagen 2017 tot en met 2020 al vaststaan zonder dat er tijdig bezwaar is gemaakt. Dat is een politieke beslissing die nog niet is genomen. Zowel vanuit budgettair als vanuit juridisch oogpunt heeft compensatie van niet-bezwaarmakers via een verzoek om ambtshalve vermindering niet de voorkeur. Er hangt namelijk een kostenplaatje aan de keuze. Afhankelijk van de keuze kost het herstel tussen de € 2,4 miljard en € 11,7 miljard. Wel is al duidelijk dat niet alle box 3-heffing over deze jaren wordt terugbetaald.

Ondertussen loopt er al een procedure bij de Hoge Raad: moet er op grond van het kerstarrest van de Hoge Raad ambtshalve vermindering worden verleend? Beslist de Hoge Raad straks positief, dan valt er voor het kabinet niet veel meer te kiezen. Om die reden heeft Marnix van Rij in de Tweede Kamer gezegd dat hij wacht met een keuze totdat het arrest van de Hoge Raad is gewezen. Die keuze wordt niet eerder gemaakt dan 1 oktober 2022. Overigens is rechtsherstel niet nodig bij een na het Kerstarrest ingediend verzoek om ambtshalve vermindering volgens een recente conclusie van de adviseur van de Hoge Raad. We moeten geduld hebben voor er duidelijkheid is over de doelgroep.  

Voor de bezwaarmakers is de duidelijkheid er wel. Verwacht wordt dat voor 4 augustus de massaal ingediende bezwaarschriften kunnen worden afgewikkeld. De belastingaanslagen worden verminderd met een nieuwe berekening volgens de spaarvariant.

Keuze voor de spaarvariant

Bezwaarmakers voor 2017 e.v. krijgen voor 4 augustus a.s. box 3-belasting terug met een berekening volgens de spaarvariant. Ook in de definitieve aanslagen 2021 e.v. met box 3 wordt de spaarvariant toegepast. Of de niet-bezwaarmakers ook worden gecompenseerd, wordt pas over een half jaar duidelijk. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Ook hebben we in een artikel alvast de voorstellen voor de vermogensbelasting vanaf 2025 beschreven.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne